Historické budovy

Majitelé historických budov a chráněných památek

Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.) je dlouhodobě stabilním partnerem v ochraně historických budov naší země.

PORADNA PRO HISTORICKÁ OKNA

Již od roku 1996 pomáhá s cílenou péčí a ochranou jedné z největších českých národních památek, a to Pražského hradu. viz případová studie správy střech Pražského hradu.

Diagnostika budov, krovů, střech a všech prvků ze dřeva
  • Analýza situace stavby a návrh na řešení
  • Realizace dohledu a kontroly navržených opatření
  • Konzultace návrhů dodavatelů a realizátorů
Služby laboratoře a odborníků pro diagnostiku památek
  • Mykologické průzkumy stavu dřevěných konstrukcí ve stavbách
  • Biologická analýza dodaných vzorků dřeva
  • Zjišťování jakosti ochrany dřeva na dřevěných konstrukcích nebo souborech (dodávkách) dřeva
  • Vyhodnocení chemické ochrany na dodaných vzorcích dřeva – chemická analýza nebo ověření účinnosti biologickou zkouškou

Žádejte o více informací

Ing. M. Polášek, Ph.D. – polasek@vvud.cz

Pomoc při reklamacích a znalecké posudky

Dřevařský ústav nabízí pomoc při reklamacích a znaleckou činnost v oborech zpracování dřeva a projektování pro pilařskou technologii, truhlářskou a stavebně-truhlářskou výrobu, dřevostavby, obrábění dřeva, sušárenskou technologii, impregnaci a ochranu dřeva, obaly ze dřeva a dřevařské výrobky a materiál.

Žádejte o více informací

Ing. M. Polášek, Ph.D. – polasek@vvud.cz

Napište zprávu
|