Poslední dubnový týden proběhlo setkání téměř čtyř desítek členů Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), tedy národních certifikačních a zkušebních institucí, v pobočce Dřevařského ústavu v Holešově ve Zlínském kraji.

Zlínská pobočka Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s.p. (Dřevařský ústav) organizovala toto setkání v sídle v Technologickém parku v Holešově. Na akci proběhlo jednání o provozních a odborných záležitostech sdružení, ale také volba zástupců do evropských orgánů EUROLAB-CZ (H).

Zástupci výzkumných institucí byli také na exkurzi v nábytkářském výrobním závodě TON a.s., který své produkty exportuje do celého světa.

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) je sdružením národních zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací.
Členové Asociace posuzují shodu a ověřují vlastnosti všech produktů uváděných na trh v České republice. Většina členů je uznána v rámci Evropského hospodářského prostoru jako nezávislé certifikační instituce pro uvádění výrobků na trh EU.

V členských organizacích pracuje více než 2100 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 4,6 miliardy Kč za rok a pokrývá 93% sektorů kontrolovaných produktů.
Více na www.aaao.cz