V evropském bulletinu CZELO v červnovém  vydání byly zveřejněny závěry mezinárodního výzkumu v oblasti dřevozpracujícího průmyslu, který provedl Dřevařský ústav.

Cílem komplexního průzkumu bylo zmapování situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu v České republice, Polsku, Slovensku, Německu, Rakousku mezi významnými státními i soukromými institucemi. Součástí práce byla analýza, zhodnocení stavu spotřeby dřeva v ČR a okolních státech, včetně zahrnutí hlavních faktorů ochrany trhu, veřejné podpory a vládní politiky. Ze získaných informací vznikly návrhy opatření ke zvýšení spotřeby surového dříví a jeho následného zpracování v České republice. Analýza byla zaměřená na zdroje, těžbu, bilance spotřeby, účinnosti produkce, import a export dřeva dle jeho druhů, způsob zpracování a využití. Podstatnou součástí analýzy bylo také posouzení environmentálních dopadů dřevěných produktů metodou LCA ve spolupráci s Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha a jejich srovnání s alternativními materiály.

Více informací najdete zde: https://www.czelo.cz/.