Zpracovatelé dřeva a výrobci

Dřevařský ústav - řezivo

Certifikace řeziva pro zpracovatele dřeva (pily)

Dřevařský ústav provádí certifikaci řeziva přibližně 80 % pil v České republice. Certifikace řeziva je podle nařízení vlády povinností každého výrobce a způsob kontroly se rozlišuje podle objemu zpracování kulatiny ve výrobě během jednoho roku.

Zákonná povinnost každého zpracovatele dřeva:

 • Velkoobjemová výroba –  dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). V případě této certifikace je povinnost každoročního dohledu nad procesem výroby.
 • Maloobjemová výroba – dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. k posuzování shody (konstrukční prvky).

Při certifikaci stavebního řeziva probíhá kontrola technologie pořezu a kontroluje se způsob třídění řeziva. Při certifikaci konstrukčních prvků se navíc kontroluje technologický postup výroby a dodržení parametrů stanovených výkresovou dokumentací (rozměry, vlhkost).

Cena certifikace je fixní a předem stanovená pro celou Českou a Slovenskou republiku.

Kontrola České obchodní inspekce

Výrobce a zpracovatel podléhá pravidelným kontrolám České obchodní inspekce. Výrobce má zákonnou povinnost uvádět na trh bezpečný výrobek, u kterého musí úspěšně proběhnout posouzení shody s technickými požadavky ve všech nařízeních, která se na něj vztahují. Více informací na https://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/uvedeni-vyrobku-na-trh.

Žádejte certifikaci řeziva:
Ludmila Kotenová – kotenova@vvud.cz, mobil: +420 604 206 924

Výrobci produktů ze dřeva (dřevozpracující průmysl)

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. (Dřevařský ústav) se již od roku 1993 věnuje činnostem, které jsou nezbytné pro zaručení kvality výrobků ze dřeva nebo na bázi dřeva. Rostoucí objem trhu, ať již v České republice nebo celosvětově, přináší potřebu potvrdit, že vlastnosti výrobku skutečně dosahují kvality, kterou uvádí výrobce.

a) Stavební výrobky ze dřeva – povinná certifikace

Dřevostavby

Stavebně-truhlářské výrobky

Řezivo

Konstrukce ze dřeva

Podlahoviny

Obklady, palubky

Deskové materiály pro zabudování do stavby ( CE označení )

Chemie na dřevo

 • nátěrové hmoty, impregnační prostředky, lepidla na dřevo (nařízení vlády č. 163/2002 Sb.)
 • účinné látky (činidla pro výrobu impregnačních prostředků a nátěrových hmot)

Výrobky z lepeného dřeva

 • lepené lamelové dřevo, konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem, křížem lamelované dřevo ( CE označení )

b) Desky a polotovary pro výrobu nábytku

V ČR je Dřevařský ústav jediná schválená zkušebna, která může vydat certifikát EPA/CARB.

Dřevařský ústav kontroluje kvalitu deskových materiálů dodávaných výrobci nábytku (např. IKEA). Desky jsou testovány dle nejpřísnějších norem z hlediska obsahu formaldehydu dle EPA (US Environmental Protection Agency) a CARB (California Air Resources Board).

Evropské harmonizované normy rozdělují deskový materiál dle obsahu formaldehydu na dvě katogorie E1 a E2.

Desky z kategorie E1 mohou být použity v interiéru, z kategorie E2 pouze v exteriéru.

Požadavky v Evropě:

 • E1 – 8 a méně mg FD/ 100 g desky
 • E2 – 8 a více mg FD/ 100 g desky

Nejpřísnější světová norma:

 • EPA/CARB – 4 a méně mg FD/ 100 g desky

Žádejte certifikaci dle EPA/CARB:
Ing. Ludmila Kotenová – kotenova@vvud.cz

c) Kontejnery

Certifikace RAL

Provádíme dohled nad výrobou dřevostaveb a kontejnerů pro vývoz do Německa dle standardů:

 • RAL – GZ 422/1 část 1: Výroba prefabrikovaných dílů
  RAL – GZ 422/2 část 2: Montáž prefabrikovaných dílů
  RAL – GZ 613 Systémy ocelových konstrukcí

Zastupujeme na Českém trhu Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e. V. (BMF) – asociaci kvality sdružující více než 100 certifikovaných výrobců v těchto oborech.

Žádejte certifikaci RAL:
Ing. Jitka Beránková, Ph.D. – berankova@vvud.cz

Napište zprávu
|