Pozvánka na setkání Dřevostavby ve veřejném a komerčním sektoru

Dne 31. března od 13 hodin proběhne v Českých Budějovicích setkání nejen pro zástupce obcí a státní správy, ale i pro investory se zájmem o výstavbu dřevostaveb pro komerční účely a budovy občanské vybavenosti.

Na akci mimo jiné vystoupí Ing. Petr Serafin, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále Ing. Jakub Hrbek, ředitel sekce Státního fondu životního prostředí, PhDr. Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj a další.

Jedním z přednášejících bude i ředitelka Dřevařského ústavu, Ing. Jitka Beránková, Ph.D.

Přihlášky na odborné semináře Ochrana dřeva

Dřevařský ústav pořádá dne 30. 3. a 7. 4. 2022 jednodenní seminář Ochrana dřeva v Materiálové a výrobkové zkušebně v Březnici (pouze prezenčně). Je určen pro odborníky, kteří se zabývají průzkumy stavu dřevěných konstrukcí, ochranou a sanací.

Program semináře
Biotičtí škůdci dřeva, houby, plísně, hmyz
Konstrukční ochrana dřeva a sanace napadených prvků
Zásady chemické ochrany dřeva proti škůdcům
Technologické postupy ochrany dřeva
Přehled a charakteristika chemických prostředků na ochranu dřeva

Podmínkou účasti je předchozí přihlášení se a úhrada poplatku.

Debata o možnostech vícepodlažních dřevostaveb v ČR

V Galerii Jaroslava Fragnera probíhala do poloviny března výstava White Arkitekter: A HEART OF WOOD. Jednalo se o první výstavu jednoho z nejvýznamnějších švédských architektonických ateliérů u nás a představovalo se na ní inovativní využití CLT panelů pro výškové stavby. Mezinárodně aktivní kancelář White Arkitekter se věnuje ekologicky a sociálně udržitelné architektuře s využitím dřeva jako významného obnovitelného materiálu. V roce 2016 ateliér navrhl 20patrovou budovu ve Skellefteå ve Švédsku, která je jednou z nejvyšších dřevěných výškových staveb na světě.

Součástí doprovodného programu byla i odborná debata o možnostech, technologiích a materiálech pro vícepodlažní budovy v ČR. Jedním z panelistů byla i ředitelka Dřevařského ústavu, paní Jitka Beránková.

Záznam debaty můžete shlédnout na YouTube zde.

Více o výstavě najdete na této stránce galerie GJF.

Seminář a webinář Speciální užití dřeva v historických stavbách

Společnost pro technologie a ochranu památek, STOP, pořádá dne 31. března 2022 seminář a současně webinář pro odborníky. Klíčové v tomto semináři budou historické stavby z pohledu jejich významných atributů charakterizující daný typ stavby. Byly vybrány tři skupiny staveb: sakrální, lidové a technické či užitkové stavby. Snahou je rozvést dialog a podat informace o užití, výběru a zpracování dřeva vybraných staveb, na předmětech a výrobcích, jež jsou pro tyto stavby typické.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Jedním z přednášejících je i zástupce Dřevařského ústavu, Ing. Marek Polášek, Ph.D. Téma jeho přednášky bude Střípky z mozaiky – využití specifických vlastností některých dřevin v minulosti.

Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Registrace a podrobný program na stránkách pořadatele zde.

RotaFloor – nové možnosti testování podlah a dlažeb s certifikátem

Dřevařský ústav vyvinul a uvedl do provozu nové zkušební zařízení, které přináší možnost zkoušení nejen tradičních materiálů na bázi dřeva, ale především dlažeb, ať už keramických, betonových, z teraca či velkoformátových dílců.

Tato oblast však není tak odlehlá od působnosti Dřevařského ústavu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedním z hlavních zdrojů problémů moderních dřevostaveb je vodotěsnost koupelen a jiných prostor, které jsou tradičně vybaveny keramickými či obdobnými dlažbami. Poznání vlastností a odolností těchto povrchů má v budoucnu směřovat také k novým výzkumným úlohám na tomto poli.

Zařízení je ojedinělé především tím, že bylo vyvinuto v České republice na základě dostupných a normalizovaných informací, v úzké spolupráci se Silikátovým svazem a jeho předním odborníkem Dr. Eduardem Justou, společnostmi WOODEXPERT s.r.o. a GIS Engineering. Obdobných zařízení jsou v Evropě jen jednotky kusů.

RotaFloor, jak bylo zkušební zařízení Dřevařského ústavu pojmenováno, umožňuje provádět akreditované zkoušky dlažeb a dalších podlahových konstrukcí podle několika zahraničních norem.

Principem zkoušení je pohyb specifických koleček zatížených normalizovanými silami po povrchu podlahy. V rámci vývoje bylo potřebné vyřešit otázky přesného zatížení, regulace otáček či převedení požadavků americké normy do metrické soustavy.

Zařízení je dnes v plném provozu, prošlo úspěšně akreditačním procesem a je využíváno mimo jiné i pro přípravu plánovaného výzkumu dlouhodobé vodotěsnosti podlah koupelen dřevostaveb.

Kontakt: M. Polášek, polasek (@) vvud.cz

Pozvánka na odborný seminář Ochrana dřeva

Na přelomu března a dubna bude pořádán jednodenní seminář Ochrana dřeva v Materiálové a výrobkové zkušebně v Březnici. Je určen pro odborníky, kteří se zabývají průzkumy stavu dřevěných konstrukcí, jejich ochranou proti biotickým škůdcům, konstrukční a chemickou ochranou dřeva a také navrhují a realizují sanace napadeného dřeva.

Pokud máte zájem o připravované školení, pošlete e-mail se zprávou na mvz@vvud.cz. Individuálně se s vámi spojíme.

Program a podmínky účasti: