Certifikát Kvalitní stavba – otázky a odpovědi

Certifikát Kvalitní stavba v otázkách a odpovědích

Co to je certifikát Kvalitní stavba?

Je to služba pro majitele a stavitele dřevostaveb, kteří si chtějí nechat zkontrolovat kvalitu výstavby svého domu. Dřevařský ústav připravil metodiku na tuto kontrolu. Jmenuje se Certifikát Kvalitní stavba.

Jaký je rozdíl mezi stavebním dozorem a certifikátem Kvalitní stavba?

Jsou to rozdílné služby pro kontrolu výstavby.

Stavební dozor:

Pokud si investor chce nechat kontrolovat svojí stavbu každý den nebo týden.

Stavební dozor mu průběžné hlídá všechny pracovní kroky a kontroluje detaily.

Služba je finančně náročnější (obvykle v hodnotě desítek tisíc korun).

Certifikát Kvalitní stavba:

Jedná se o jednorázovou kontrolu auditora Dřevařského ústavu na stavbě.

Služba nenahrazuje stavební dozor.

Kontrola stavby je v určené době – v určené fázi rozestavěnosti (otevřená konstrukce, odkryté stavební detaily).

V této době je možné uskutečnit měření vzduchotěsnosti (tzv. Blower Door test metodou 2(B)).

Ukázka Blower Door testu

Ukázka Blower Door testu

Auditor podle metodiky Dřevařského ústavu zkontroluje vaší stavbu.

V případě potřeby doporučí opatření k nápravě a zapíše je do stavebního deníku.

Následně zkontroluje to, že opatření proběhla.

Služba stojí 15 500,- bez DPH (bez cestovného).

Výhody certifikátu Kvalitní stavba:

Auditor jednorázově zkontroluje vaší stavbu v době, kdy je možné najít důležité chyby a včas a za malé náklady je opravit.

Předejde se tak reklamacím konstrukcí a drahým opravám.

Máte zájem o více informací k certifikátu Kvalitní stavba? Zkontaktujte auditora: novacek@vvud.cz

Žádost o realizaci služby si můžete také
stáhnout na této stránce

Napište zprávu
|