Po radikálním zpřísnění podmínek pro certifikaci desek na bázi dřeva v oblasti uvolňování těkavých látek (např. formaldehydu), došlo také k výrazné redukci počtu institucí, které jsou oprávněny tyto certifikáty producentům vydávat.
Ačkoliv jsou z celé Evropy akreditační orgány pouze v pěti zemích (Česko, Itálie, Německo, Polsko, Španělsko), dobrou zprávou pro tuzemské výrobce a obchodníky je, že Dřevařský ústav v Praze (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.) je jediným schváleným certifikačním orgánem v ČR.

Certifikaci, kterou využívají i nadnárodní řetězce typu IKEA, celosvětově řídí instituce EPA (US Environmental Protection Agency) a CARB (California Air Resources Board). Ty přikročily k razantní změně podmínek, které začnou plošně platit ode dne 22. března 2019. Dopadem těchto změn je především výrazné zvýšení požadavků na jednotlivé certifikační autority a také větší provázanost na národní akreditační orgány. Cílem je dosažení souladu s americkou legislativou a celkové posílení důvěry v certifikační systém, jehož primárním cílem je ochrana zdraví spotřebitelů (např. nábytku). Dřevařský ústav dokázal mezi prvními v součinnosti s ČIA (Český institut pro akreditaci) naplnit zpřísněná kritéria a uplatňuje u výrobců nové certifikační postupy v plném rozsahu nejen pro EU, ale i pro celý svět.

Do uvedených oblastí certifikací spadají producenti a obchodníci všech druhů výrobků z desek na bázi dřeva (např. z dřevotřísky, překližky, MDF, HDF desek), kteří musí při uvádění výrobků na trh doložit certifikát o splnění limitů uvolňování škodlivin. Pro CARB certifikaci se jedná o dodržení standardů Airborne Toxic Control Measure (ATCM) – FRO 93120, u EPA certifikace dodržení Toxic Substances Control Act (TSCA) Title VI – 40 CFR Part 770.

V případě zájmu kontaktujte: kotenova@vvud.cz.

Více o certifikaci CARB (v AJ): https://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/certifiers.htm
Více o certifikaci EPA (v AJ): https://www.epa.gov/formaldehyde