Odborná Platforma historických oken vyzývá k diskuzi
Co chceme od historických oken v dnešní době?

Na podzim 2016 vznikla z iniciativy Dřevařského ústavu a společnosti WOODEXPERT s.r.o. nová diskuzní platforma odborníků, která se zaměřuje na problematiku historických oken a současných stavebních požadavků.
V únoru 2017 proběhlo za aktivní účasti specialistů Národního památkového ústavu a zástupců České komory lehkých obvodových plášťů první otevřené setkání.

Členy Platformy jsou odborníci nejrůznějšího zaměření a jejich společným úsilím je najít taková řešení, která umožní jak splnění opodstatněných požadavků dnešní doby, tak i záchranu vzácného dokladu umu našich předků. Náplní jejich práce je nalézt soulad mezi technickými, legislativními a památkovými požadavky na okna.

Cíle otevřeného sdružení bez právní subjektivity jsou:

  • Umožnit svobodnou, nestrannou a konstruktivní diskuzi odborníků ze všech zainteresovaných stran
  • Hledat řešení nebo alespoň popis problémových míst v oblasti legislativy, techniky, technologie a památkové péče o historická okna
  • Podporovat studium problematiky, shromažďování a výměnu poznatků a informací
  • Do budoucna se stát poradním hlasem a platformou pro řešení konkrétních problémů spojených s historickými okny

Na základě stanovených cílů vznikly tři odborné specializované komise – legislativní, technická a památková.

Platforma je otevřená i pro další odborníky, kteří by se chtěli do diskuze zapojit.
Pokud máte zájem o účast, kontaktujte paní Miltnerovou z Dřevařského ústavu (miltnerova@vvud.cz).

Celý text zprávy najdete zde: TZ_Platforma historických oken založena