Stará okna jsou v ohrožení!
Dnešní doba vyžaduje úspory energií, moderní materiály, provoz bez údržby. Stará okna už nestačí? A co jejich historická hodnota, nenahraditelnost, půvab a rozhodující vliv na tvář našich měst a obcí?  Jak doložit vlastnosti historických oken, posoudit nestranně a odborně jejich stav, stupeň poškození či opravitelnost?

Odpovědi pomůže nalézt PORADNA PRO HISTORICKÁ OKNA.

Přední odborníci různých specializací, kterým není osud oken s historickou hodnotou lhostejný, se spojili a vytvořili nezávislou platformu Historická okna v současnosti.  Poskytnou vám nestranné a vysoce odborné poradenství z různých oborů – stavební fyziky, nauky o dřevě, truhlářství, mykologie, povrchových úprav, památkové péče, certifikace a legislativy.

Neváhejte a obraťte se na Poradnu pro historická okna včas. Dokud ještě není pozdě.
Mnohdy díky profesním zkušenostem, znalostem a špičkovému vybavení lze zachránit okna, která se už zdají být ztracena. Existují také prověřené cesty zlepšení vlastností historických oken, takže mohou sloužit dál i v náročnějších podmínkách využití.  Dnešní doba má vyšší nároky, historická okna je však dokážou splnit. Pokud víme jak.

Zakladatelé platformy: Dřevařský ústav, Woodexpert, Národní památkový ústav, Česká komora lehkých obvodových plášťů

Dotazy zasílejte na info@vvud.cz.

Více o odborné Platformě historických oken.