Zveme vás na odborný seminář “Historie vepsaná do letokruhů dřeva II” s podtitulem: Neviditelné dřevo – dřevo v historických budovách, které není vidět.
Termín konání akce je 11.10.2018 od 10 hodin v sále NKP Vyšehrad – Staré Purkrabství.

Témata:
Ing. Jan Konopík, soudní znalec, Zdravédřevo.cz – průzkumy a poznatky ze zjišťování stavu zabudovaného dřeva
Ing. Anna Součková, Dřevařský ústav – Možnosti diagnostiky a nejčastější škůdci zabudovaného a zakrytého dřeva
Ing. Marek Polášek, PhD., Dřevařský ústav – Podlahové konstrukce, jejich únosnosti a vliv podsypů
Mgr. Romana Riegerová, Národní památkový ústav – Hrázděné stavby a dřevo v nich

Anotace:

Historické budovy jsou z velké části tvořeny dřevem, které není při běžném pohledu vidět – stropy, zaomítané konstrukce, mezipodlaží, u sakrálních staveb například kostry oltářů.
Poznání stavu tohoto dřeva, stupně jeho poškození a stanovení rizik má pro záchranu těchto staveb nedozírnou cenu. Seminář představí poznatky a zkušenosti z oblasti průzkumu těchto částí staveb a zasadí je do kontextu soudobého pohledu na ochranu dřeva – s těžištěm v exaktním poznání a stanovením míry rizika bez zbytečné aplikace jedovatých chemických látek.
Cílem semináře je také propojit pohledy z perspektivy památkové péče a dřevařského výzkumu.

Více na stránkách organizátora https://www.omniumos.cz/cz/kalendar-akci-detail/1287