Principy, pravidla a omezení Blower Door testu

Princip zkoušky Blower Door testu


Princip zkoušky spočívá ve zjištění objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi v plášti budovy.
Zkouška probíhá tak, že ventilátorem se vzduch vhání do objektu anebo z něj, podle toho, zda chceme vyvolat přetlak anebo podtlak uvnitř objektu. Po dosažení určitého tlakového rozdílu se prakticky začíná provádět měření. Cílem měření je zjištění množství vzduchu, které je potřeba dodat, aby byl tlakový rozdíl zachován. Předpokládá se, že objem vzduchu, který po započetí měření dodáme, je roven objemu vzduchu, který unikl netěsnostmi v plášti budovy. Výsledky měření se pak zpracují a stanoví se hodnota celkové průvzdušnosti obvodového pláště budovy……….více informací.

Popis přípravy na zkoušku


Připravenost na zkoušku je dána normou ČSN EN 9972 a ta přímo vymezuje tři metody zkoušky:

  • Přípravné měření – metoda 2(B)
  • Certifikační měření – metoda 1(A)
  • Měření pro zvláštní účel – metoda 3

……….více informací.

Popis měření vzduchotěsnosti


Nejdříve je třeba určit, kde bude instalován ventilátor v obvodovém plášti. Většinou jsou to vchodové dveře nebo balkónové dveře, ale lze využít i okenní otvor. Ve většině případů postačí křídla otevřít, u některých typů je nezbytná jejich demontáž……….více informací.

Nejčastější závady v průvzdušnosti budovy


Velice častým únikem stavby jsou otvorové výplně. Samotný princip okna nemůže nikdy zaručit 100% těsnost. To ani není zcela potřeba. Je ale potřeba dosáhnout potřebné těsnosti. Moderní eurookna toto zajišťují. Velice důležité je však napojení oken na pokračující konstrukce. U dřevostaveb se velmi důrazně doporučuje přelepení připojovací spáry okna zevnitř parotěsnou páskou a tím de facto napojit parozábranu na okno, a z venku přelepit paropropustnou páskou. Docílíme tím nejen správné fungování spáry, ale zároveň ochráníme spáru před UV zářením a vodou…………..více informací.

Dokumenty

Objednávka diagnostika budov_2018

Napište zprávu
|