Zákonné povinnosti výrobce schodišť a obkladů

Výrobce schodů a pochozích a nepochozích obkladů schodišť má podle nařízení vlády zákonnou povinnost certifikace svých výrobků před uvedením na trh.

Druh certifikace se rozlišuje podle velikosti výroby:

  • Maloobjemová výroba (do 12 ks produktů za 1 rok – orientační počet)

certifikace dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. k posuzování shody (dle §9)

  •  Velkoobjemová výroba (nad 12 ks produktů za 1 rok – orientační počet)

certifikace dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb, (dle §5a)

Víte, že…

Výrobce zodpovídá nejen za certifikaci hotového produktu, ale i za to, že používá certifikovaný vstupní materiál. V případě použití spárovky je tedy nutné, aby materiál měl certifikát ze zkoušky pevnosti lepeného spoje dle normy ČSN EN 14080, příloha D.

V rámci certifikace se dle zákona posuzují různé vlastnosti produktu, např. tolerance rozměrů, vlhkost dřeva, spolehlivost, reakce na oheň, účinnost chemické ochrany, obsah nebezpečných látek, stanovení protikluzných vlastností, únik formaldehydu atd.

V případě návštěvy auditora ve výrobním provozu je možné diskutovat i problematiku úskalí používaných materiálů pro výrobu schodů a obkladů. Mezi tyto oblasti patří problematika lepeného spoje dřeva, připevňování obkladů, spojování schodů na/s různými druhy stavebních materiálů a případné následné reklamace zákazníka apod.

Kontrola České obchodní inspekce

Výrobce podléhá pravidelným kontrolám České obchodní inspekce. Výrobce má zákonnou povinnost uvádět na trh bezpečný výrobek, u kterého musí úspěšně proběhnout posouzení shody s technickými požadavky ve všech nařízeních, která se na něj vztahují. Více informací na https://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/uvedeni-vyrobku-na-trh.

Žádejte certifikaci schodišť a/nebo zajištění zkoušek: 
Ondřej Vlk – vlk@vvud.cz,  mobil: +420 604 215 810

Napište zprávu
|