Způsob certifikace řeziva

Způsob certifikace řeziva

  • Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). V případě této certifikace je povinnost každoročního dohledu nad procesem výroby.
  • Dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Konstrukčním prvkem se rozumí dílec z rostlého nebo lepeného dřeva, který je opracován tesáním, frézováním, řezáním nebo hoblováním na přesně daný tvar a rozměr. Součástí tohoto opracování jsou i spoje (např. sedlo, přeplátování, zapuštění, čepy a dlaby), anebo okrasné zakončení prvku (např. u krokví). Za konstrukční prvek lze považovat i dílec o přesně dané délce bez výše uvedeného opracování, který má však přesné místo určení ve stavbě, a tudíž se jedná o prvek nezaměnitelný.
    Konstrukčním prvkem není konstrukční dřevo obdélníkového průřezu bez dalšího opracování, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14081-1.

Při certifikaci probíhá kontrola technologie, školí se a kontroluje se způsob třídění řeziva. Dřevařský ústav vytvoří vzory dokumentů a výrobci dle nich vystavují vlastní dokumenty.

Cena certifikace je fixní a předem stanovená pro celou Českou a Slovenskou republiku.

Napište zprávu
|