O společnosti

Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.), nezávislá certifikační instituce, se již od roku 1951 věnuje činnostem, které jsou nezbytné pro zaručení kvality výrobků ze dřeva nebo na bázi dřeva v oblastech:
  • certifikace a zkušebnictví,
  • diagnostika a ověřování kvality budov,
  • analýza a návrh ochrany dřeva.
Dřevařský ústav kontroluje a dohlíží na kvalitu staveb a snaží se zvyšovat stavební úroveň domů ze dřeva. Nově nabízí možnost kontroly kvality stavby všem, i novým dřevostavbařským firmám na českém trhu. Stavební společnosti tak mohou při splnění podmínek předložit investorovi certifikát „KVALITNÍ STAVBA“, který osvědčuje kvalitu jejich prací. Investor a majitel domu tak získá nezávislou kontrolu průběhu výstavby.

Rostoucí objem trhu, ať již v České republice nebo celosvětově, přináší potřebu potvrdit, že vlastnosti výrobku skutečně dosahují kvality, kterou uvádí výrobce. Tento institut je oprávněn působit jako autorizovaná osoba č. 222 ve věci posuzování shody a certifikace výrobků uváděných na český trh. Pod označením Oznámený subjekt č. 1393 je rovněž pověřen k posuzování výrobků uváděných na trh evropský.

Certifikace a posouzení shody výrobků v dřevozpracujícím průmyslu je ale pouze jednou z mnoha činností Dřevařského ústavu. Zkušební laboratoř nabízí zkoušení jak výrobků, tak celých staveb. Laboratoř je od roku 1993 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pro zkoušení dřeva, desek a výrobků z nich, a to z hlediska jejich mechanicko-fyzikálních vlastností i hygienické nezávadnosti. Dále se zabývá zkoušením stavebně truhlářských výrobků, nátěrových hmot jejich trvanlivostí, fungicidní a insekticidní účinností, v neposlední řadě také diagnostikou dřevostaveb.

Dřevařský ústav je zapsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech dřevo – zpracování, lesní hospodářství a projektování. Více zde.

Je členem všech významných oborových asociací a sdružení.

Další informace o Historii společnosti najdete zde.

Další informace o Znalecké činnosti najdete zde.

Dřevařský ústav postupuje podle pokynů Strategie vlády v boji s korupcí a Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Směrnice_interní protikorupční program.

Auditoři, odborní a vedoucí pracovníci jsou zkušenými experty ve svém oboru.

Pronájmy majetku společnosti

V současné době není k dispozici k pronájmu žádný majetek státního podniku.

Přístup na Intranet společnosti

Zásady ochrany osobních údajů

Napište zprávu
|