Individuální konzultace

Nabízíme individuální konzultace Vašich problémů v oblastech naší odborné působnosti.

Konkrétní forma konzultace závisí na domluvě, může být osobní, telefonická, e-mailová, v online rozhraní.

Postup spolupráce:

Rámcový popis Vašeho problému (tedy téma konzultace), případně fotografie, kontaktní údaje o objednateli (soukromá osoba nebo společnost) zašlete předem na e-mail: info@vvud.cz.

V následujících dnech Vás bude kontaktovat příslušný specialista Dřevařského ústavu, který se Vám bude v předem domluveném a navzájem potvrzeném čase naplno věnovat.

Konzultace je zpoplatněna  paušální částkou 5 000 Kč za maximálně 2 hodiny práce 1 pracovníka. Každá další hodina je účtována sazbou 1 900 Kč/hodina/1 pracovník a účtována za každých započatých 30 minut. K ceně je připočítáváno DPH. Do ceny může být započtena i nutná příprava našeho specialisty na zadané téma. V takovém případě bude poptávající předem informován o indikativní ceně služby.

Bude-li ze strany osoby, která objednala individuální konzultaci tato služba stornována méně než 24 hodin před jejím počátkem, bude účtována 1 hodina dle výše uvedené sazby + případná nutná příprava konzultanta.