Historie společnosti

Historie společnosti od roku 1951

Rozhodnutím generálního ředitele Československých závodů dřevozpracujících ze dne 7. června 1951 byl s účinností od 1. ledna 1951 zřízen Výzkumný ústav technologie dřevoprůmyslu s 28 pracovníky. V roce 1958 se ústav sloučil s národním podnikem Dřevařský vývoj a začal působit pod názvem Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha (VVÚD). Pod statutem národního podniku působil ústav do konce roku 1988. Na základě zákona č. 88/1988 byl formálně zrušen bez likvidace a znovu zřízen jako státní podnik k 1.1.1989. Po neúspěšných pokusech o několik způsobů privatizace v letech 1990 až 1997 bylo k 31. 12. 1997, vzhledem k jeho významu pro odvětví zpracovávající dřevo, úpravou zakládací listiny jeho postavení podřízeno novému zákonu o státním podniku č. 77/1997 Sb.

Historie ústavu po roce 1990

Od roku 1993 působí ve VVÚD akreditovaná laboratoř, jejíž posláním je zkušební činnost pokrývající téměř celou oblast dřevařského průmyslu. Přirozeným završením rozvoje zkušebnictví bylo zřízení certifikačního orgánu pro výrobky dřevozpracujícího průmyslu, který byl akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a bylo mu přiděleno číslo 3075. Od roku 1997 působí VVÚD jako Autorizovaná osoba č. 222 pro posuzování shody stavebních výrobků dřevozpracujícího průmyslu a od roku 2004 též jako Oznámený subjekt č. 1393 pro posuzování shody stavebních výrobků označovaných CE.
Napište zprávu
|