Znalecká činnost

Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.) je zapsán v druhém oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost (č.j. Ministerstva spravedlnosti 554/91 OOD ze dne 07.03.1991 ve znění č.j. 155/2003-Zn. ze dne 15.09.2003).

Znalecký ústav VVÚD vyhotovuje kompletní znalecké posudky se znaleckou doložkou dle zákona o znalcích a tlumočnících. V případě potřeby doplnění odkazu na §127a o.s.ř. je potřebné tento požadavek výslovně uvést a účtuje se přirážka na úhradu vícenákladů z něj vyplývajících.

Obory znalecké činnosti:

Dřevo – zpracování
Pro pilařskou technologii, truhlářskou a stavebně-truhlářskou výrobu, dřevostavby, obrábění dřeva, sušárenskou technologii, impregnaci a ochranu dřeva, obaly ze dřeva a dřevařské výrobky a materiál.

Lesní hospodářství
Pro pilařskou technologii, truhlářskou a stavebně-truhlářskou výrobu, dřevostavby, obrábění dřeva, sušárenskou technologii, impregnaci a ochranu dřeva, obaly ze dřeva a dřevařské výrobky a materiál.

Projektování
Pro pilařskou technologii, truhlářskou a stavebně-truhlářskou výrobu, dřevostavby, obrábění dřeva, sušárenskou technologii, impregnaci a ochranu dřeva, obaly ze dřeva a dřevařské výrobky a materiál.

Napište zprávu
|