CERTIFIKÁT KVALITNÍ STAVBA

STK na auto máte. Váš dům kontrolu nepotřebuje? Servisní technici Dřevařského ústavu zajistí „STK” na váš dům…žádejte nezávislou kontrolu kvality výstavby vašeho domu! …více informací

EPA/CARB CERTIFIKACE

V ČR je Dřevařský ústav jediná schválená zkušebna, která může vydat certifikát EPA/CARB. Dřevařský ústav kontroluje kvalitu deskových materiálů dodávaných výrobci nábytku (např. IKEA). Desky jsou testovány dle nejpřísnějších norem z hlediska obsahu formaldehydu dle EPA/CARB (US Environmental Protection Agency) a (California Air Resources Board)….více informací

HLÍDÁME KRÁSU STŘECH PRAŽSKÉHO HRADU JIŽ 18 LET

Jsme dlouhodobě stabilním partnerem v ochraně historických budov naší země.

PORADNA PRO HISTORICKÁ OKNA

Již od roku 1996 pomáháme s cílenou péčí a ochranou jedné z největších českých národních památek, a to Pražského hradu…více informací

Služby

Stavitelé domů

Zabýváte se výrobou a montáží dřevostaveb? Vyrábíte prefabrikované panely pro stavbu dřevostaveb? Potřebujete provést procesem zákonné certifikace? Chcete mít jistotu, že vaše výrobky splňují požadavky dle národních nebo evropských předpisů? Pak se obraťte na Dřevařský ústav

Komplexní služby v jednom domě:

 • ověření veškerých požadovaných vlastností,
 • ověření tepelně technických vlastností,
 • stanovení požární odolnosti,
 • zajištění akustických zkoušek.

Zajištění konzultace s odborníky v průběhu platnosti vaší certifikace.
více

Majitelé domů

Proč si vybrat pro váš dům právě dřevostavbu? Možnosti výstavby a druhy konstrukcí. Stavíte dům s realizační firmou, která splňuje zákonnou certifikaci? Jak si můžete ověřit kvalitu výstavby vašeho domu?
 • Kontrola vzduchotěsnosti – Blower Door test
 • Termografická analýza
 • Certifikát „Kvalitní stavba“
 • Pomoc při reklamacích a znalecké posudky

více

Výrobci oken

Dřevařský ústav provádí kontrolu kvality oken a je schopen posoudit výrobky, které jsou vhodné do dřevostaveb. Pro přezkoušené výrobky vydává certifikát „Kvalitní okna“. S vhodně zvoleným oknem nebo balkonovými dveřmi předejdete problémům při kontrole vzduchotěsnosti, termografické analýze nebo posuzování energetické náročnosti stavby. Co byste měli požadovat po svém dodavateli oken?

Ověření třídy průvzdušnosti produktu (dle ČSN EN 1026):

 • min. třída 4 pro pasivní stavby,
 • min. třída 3 pro nízkoenergetické stavby.

Součinitel prostupu tepla produktu (dle normy ČSN EN ISO 10077-1):

  • max. 0,8 W/(m2∙K) pro pasivní stavby,
  • max. 1,2 W/(m2∙K) pro nízkoenergetické stavby.

více

Historické budovy

Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.) je dlouhodobě stabilním partnerem v ochraně historických budov naší země. Již od roku 1996 pomáhá s cílenou péčí a ochranou jedné z největších českých národních památek, a to Pražského hradu.

Diagnostika budov, krovů, střech a všech prvků ze dřeva

 • Analýza situace stavby a návrh na řešení
 • Realizace dohledu a kontroly navržených opatření
 • Konzultace návrhů dodavatelů a realizátorů

Služby laboratoře a odborníků pro diagnostiku památek

  • Mykologické průzkumy stavu dřevěných konstrukcí ve stavbách
  • Biologická analýza dodaných vzorků dřeva
  • Zjišťování jakosti ochrany dřeva na dřevěných konstrukcích nebo souborech (dodávkách) dřeva

Vyhodnocení chemické ochrany na dodaných vzorcích dřeva – chemická analýza nebo ověření účinnosti biologickou zkouškou

více

Zpracovatelé dřeva

Zpracovatelé dřeva – pily
Certifikace řeziva

Dřevařský ústav provádí certifikaci řeziva přibližně 80% pil v České republice. Certifikace řeziva je podle nařízení vlády povinností každého výrobce a způsob kontroly se rozlišuje podle objemu zpracování kulatiny ve výrobě během jednoho roku.

Výrobci produktů ze dřeva (dřevozpracující průmysl)

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. (Dřevařský ústav) se již od roku 1993 věnuje činnostem, které jsou nezbytné pro zaručení kvality výrobků ze dřeva nebo na bázi dřeva. Rostoucí objem trhu, ať již v České republice nebo celosvětově, přináší potřebu potvrdit, že vlastnosti výrobku skutečně dosahují kvality, kterou uvádí výrobce.

více

Certifikace výrobků a posuzování shody

více

Nezávislá certifikační instituce

Autorizovaná osoba č. 222 ve věci posuzování shody a certifikace výrobků uváděných na český trh. Oznámený subjekt č. 1393 pověřen k posuzování výrobků uváděných na trh evropský. Zkušební laboratoř pro zkoušení jak výrobků, tak celých staveb.

Chci získávat novinky o změnách v oboru

* povinné pole


Zásady ochrany osobních údajů

PARTNERSTVÍ

Napište zprávu
|