Poradna pro historická okna

Stará okna jsou v ohrožení!

Dnešní doba vyžaduje úspory energií, moderní materiály, provoz bez údržby. Stará okna už nestačí? A co jejich historická hodnota, nenahraditelnost, půvab a rozhodující vliv na tvář našich měst a obcí?  Jak doložit vlastnosti historických oken, posoudit nestranně a odborně jejich stav, stupeň poškození či opravitelnost?

Odpovědi pomůže nalézt v PORADNĚ PRO HISTORICKÁ OKNA.

Přední odborníci různých specializací, kterým není osud oken s historickou hodnotou lhostejný, se spojili a vytvořili nezávislou platformu Historická okna v současnosti.  Poskytnou vám nestranné a vysoce odborné poradenství z různých oborů – stavební fyziky, nauky o dřevě, truhlářství, mykologie, povrchových úprav, památkové péče, certifikace a legislativy.

Neváhejte a obraťte se na Poradnu pro historická okna včas. Dokud ještě není pozdě.
Mnohdy díky profesním zkušenostem, znalostem a špičkovému vybavení lze zachránit okna, která se už zdají být ztracena. Existují také prověřené cesty zlepšení vlastností historických oken, takže mohou sloužit dál i v náročnějších podmínkách využití.  Dnešní doba má vyšší nároky, historická okna je však dokážou splnit. Pokud víme jak.

Zakladatelé platformy: Dřevařský ústav, Woodexpert, Národní památkový ústav, Česká komora lehkých obvodových plášťů

Dotazy zasílejte na info@vvud.cz

Odborná Platforma historických oken vyzývá k diskuzi… Co chceme od historických oken v dnešní době?

Na podzim 2016 vznikla z iniciativy Dřevařského ústavu a společnosti WOODEXPERT s.r.o. nová diskuzní platforma odborníků, která se zaměřuje na problematiku historických oken a současných stavebních požadavků.
V únoru 2017 proběhlo za aktivní účasti specialistů Národního památkového ústavu a zástupců České komory lehkých obvodových plášťů první otevřené setkání.

Členy Platformy jsou odborníci nejrůznějšího zaměření a jejich společným úsilím je najít taková řešení, která umožní jak splnění opodstatněných požadavků dnešní doby, tak i záchranu vzácného dokladu umu našich předků. Náplní jejich práce je nalézt soulad mezi technickými, legislativními a památkovými požadavky na okna.

Cíle otevřeného sdružení bez právní subjektivity jsou:

  • Umožnit svobodnou, nestrannou a konstruktivní diskuzi odborníků ze všech zainteresovaných stran
  • Hledat řešení nebo alespoň popis problémových míst v oblasti legislativy, techniky, technologie a památkové péče o historická okna
  • Podporovat studium problematiky, shromažďování a výměnu poznatků a informací
  • Do budoucna se stát poradním hlasem a platformou pro řešení konkrétních problémů spojených s historickými okny

Na základě stanovených cílů vznikly tři odborné specializované komise – legislativní, technická a památková.

Platforma je otevřená i pro další odborníky, kteří by se chtěli do diskuze zapojit.
Pokud máte zájem o účast, kontaktujte paní Miltnerovou z Dřevařského ústavu (miltnerova@vvud.cz).

Celý text zprávy najdete zde: TZ_Platforma historických oken založena