Kontrola rozhleden, mostů a lávek

Každá stavba potřebuje pravidelnou údržbu a také kontrolu. Rozhledny, mosty a lávky slouží veřejnosti, takže pravidelné hodnocení jejich stavu by mělo být základem kvalitní správy. Nová služba Dřevařského ústavu vám pomůže identifikovat kritická místa a posoudit rizika, i ta, která nejsou na první pohled vidět.

Rozhledny, lávky a mosty jsou zhotoveny z různých materiálů. Velký počet jich má jako hlavní nosný prvek dřevo – rostlé dřevo, lepené lamelové dřevo, někdy konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem. V případě většiny staveb se jedná o kombinaci materiálů – zejména dřeva a oceli.

Faktory, které ovlivní životnost, jsou například lokalita, světová strana, použitý materiál, zvolený nátěrový systém, pečlivost prováděné údržby a zejména konstrukční ochrana spojů a ploch. Povětrnostní vlivy způsobují ve větší či menší míře degradaci prvků konstrukce.

Stavbě je někdy věnována pozornost pouze ve vztahu k zárukám provedeného díla, ale pak se neprovádí náležitá kontrola a údržba. To bývá často důvodem problémů staveb ze dřeva v exteriéru.

Služba kontroly exteriérových staveb:

Obsahuje zhodnocení a kontrolu stavu všech nosných částí objektu, mostovky, zábradlí, případně dřevěného schodiště. Součástí služby není kontrola statiky objektu.

Správce objektu získá:

  • vypracovanou technickou zprávu s fotodokumentací zjištěných slabých míst ovlivňujících životnost stavby,
  • v případě potřeby odběr vzorků dřeva a zpracování mykologického rozboru v akreditované laboratoři,
  • návrh úprav k prodloužení životnosti staveb – sanace, případně technické úpravy konstrukce a spojů.

V případě zájmu kontaktujte pana Luboše Drahňovského: drahnovsky(@)vvud.cz