Partnerem Dřevařského dne FLD ČZU

Dřevařský den pořádaný Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU se bude konat 21. září 2022 od 10 hodin. Dřevařský ústav se stal partnerem této akce, která propojuje akademickou a podnikatelskou sféru.

Požadavky na průmysl, výzkum a školství se rychle mění a akcelerují. Na setkání se mohou prezentovat společnosti z různých oblastí dřevozpracujícího průmyslu a také promluvit a formovat požadavky na budoucí absolventy.

Podrobný program bude ještě upřesněn.

Máte zájem o prezentaci své firmy, formovat požadavky na inženýry, oslovit studenty? Kontaktujte hajkovakaterina@fld.czu.cz nejpozději do 9. 9. 2022.

Jaká je budoucnost dřevozpracujícího průmyslu?

Závěry z odborné diskuze a další kroky

Seminář Současnost a budoucnost lesnictví a zpracování dřeva proběhl dne 15. 6. 2022 za velké účasti lesnických a dřevozpracujících firem. Odborné a diskuzní setkání pořádal Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. (Dřevařský ústav) společně s Agenturou lesnických iniciativ APICON.

Závěry z prezentovaných dlouholetých průzkumů a datových analýz poukázaly na kritický rozpor mezi zdroji dřeva a potřebou dřevozpracujících kapacit nejenom do budoucna, ale i v současnosti. Vysoký export surového dříví a rostoucí objem jeho spalování rozevírá nůžky mezi nabídkou a poptávkou, a tedy rostoucích cen vstupů dřevozpracujících firem.

Akce proběhla za přítomnosti zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a pod jeho záštitou.

Odborné setkání bylo reakcí na trvající a neřešené systémové problémy v lesnictví a zpracování dřeva.  Současné neshody mezi dodavateli dříví – lesníky a zpracovateli dříví je možné změnit vyřešením faktorů ovlivňujících společnou budoucnost. Zejména v situaci, kdy se mění socio-ekonomický model celé společnosti vlivem globálních trendů, je nutné znovu pojmenovat principy hospodaření v lesích a v dodávkách dříví pro potřeby firem v ČR.

Zástupci firem dřevozpracujícího průmyslu v diskusi vyjádřili potřebu radikálně řešit situaci kolem exportu surového dříví a zásoby smrku v lesních porostech sníženou vlivem kůrovcové kalamity a cílenou redukci podílu smrku v porostech. V ČR tvoří smrk dominantní dřevinu ve zpracování, do kterého se investovali desítky miliard Kč za posledních 20 let. Nedostatek smrku ohrožuje existující dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Další kroky budou následovat. Zajímá vás tato problematika? Chcete mít informace o dění a přidat se k řešení?

Pokud ano, pošlete e-mail na info(@)vvud.cz.  

Nově: plynová analýza úniku VOC z desek pro dodavatele do IKEA

Dřevařský ústav umožňuje svým zákazníkům nově vyhodnotit míru úniku formaldehydu z desek na bázi dřeva ve své akreditované laboratoři. Nové zkušební zařízení analyzuje míru úniku formaldehydu z desek na bázi dřeva podle normy ČSN EN ISO 12460-3 Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy. Jedná se především o překližky a laminované desky, u kterých se touto metodou dokladuje jejich nezávadnost.

Zkouška je vyžadovaná pro certifikaci těchto výrobků a také při dodávkách produktů do řetězce IKEA.

Kontakt: Lída Kotenová, e-mail kotenova(@)vvud.cz

Hledáme laboranta/ku

Pro rozšíření našeho pracovního týmu v akreditované laboratoři v Březnici na Příbramsku hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici laboranta.

Pracovní náplň:

–  odborná práce v akreditované laboratoři Dřevařského ústavu

–  provádění a posuzování chemických, biologických a mechanických zkoušek

– tvorba protokolů z výsledků zkoušek

– komunikace s dalšími specialisty v laboratoři

Požadavky:

– vzdělání v technických oborech výhodou

– pečlivost a spolehlivost, ochota učit se novým věcem  

– základní znalost práce na PC (Word, Excel)

– praxe v laboratoři výhodou

– znalost angličtiny výhodou

Podmínky zaměstnání:

– místo výkonu práce: Březnice (Příbramsko)

– možnost plného i zkráceného úvazku

– zaměstnanecké benefity

Kontakt: Veronika Miltnerová, miltnerova(@)vvud.cz

Certifikace dřevní štěpky

Dřevní štěpka, která se uvádí na trh jako výrobek k použití pro zahradní účely, v zemědělství nebo jako vstupní surovina pro další výrobu, musí vyhovovat definici biomasy podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. O přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Výrobce dřevní štěpky musí před jejím uvedením na trh postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který stanovuje podmínky, za kterých odpad, který je předmětem dalšího využití přestává být odpadem a stává se výrobkem uváděným na trh.

Certifikace dřevní štěpky, jejíž součástí jsou zkoušky vzorku materiálu, potvrzuje, že je produkt z technologického a enviromentálního hlediska vhodný pro další použití. Získáním certifikátu výrobce splňuje jednu z podmínek stanovených pro vyvedení z režimu odpadů.

Jedná se o certifikaci pro použití štěpky nebo hmoty pro:

  • mulčování, rekultivaci terénu, zahradní úpravy,
  • další materiálové zpracování, surovinu pro výrobu desek na bázi dřeva,
  • stelivo pro hospodářská zvířata.

Při certifikaci Dřevařský ústav postupuje podle platných právních předpisů a technických norem.

Pokud máte zájem o certifikaci, kontaktujte paní Marcelu Michálkovou michalkova(@)vvud.cz.

Paměť dřeva – setkání odborníků na téma historické dřevo

Dne 15. 6. se bude konat odborný seminář Paměť dřeva, na kterém nebudou chybět praktické ukázky na téma historické dřevo, jeho trvanlivost, jeho nepřátelé a možnosti jeho záchrany.

Seminář je určen odborníkům z oboru památkové péče, znalcům v oblasti sanace dřevěných konstrukcí, architektům, projektantům a stavebním firmám, které se zabývají rekonstrukcí historických staveb, jakož i správcům či majitelům těchto objektů.

Akce se koná od 9 hodin v Chaloupkách Baliny u Velkého Meziříčí.

Seminář otevře přednáška „Životní cyklus tesaříka krovového jako východisko pro poznání rizika napadení“ od Ing. Anny Součkové, vedoucí Materiálové a výrobkové zkušebny Dřevařského ústavu. Po ní bude následovat „Staletý boj člověka s dřevokaznými houbami a hmyzem ve stavbách – proč je stav stále nerozhodný?“, Ing. Marek Polášek, Ph.D., vedoucí oddělení výzkumu a vývoje Dřevařského ústavu.

Dalšími přednášejícími budou odborníci ze společnosti STOP, z.s., Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p.o., ADKALIS a H&K OCHRANA DŘEVA.

Registrace na akci zasílejte na josef.horak@berkem.com, www.berkem.com.

Akci pořádá: ADKALIS S.A. a WOODEXPERT s.r.o. ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s. p. a Společností pro technologie ochrany památek – STOP, z.s.

Pozvánka na odborný a diskuzní seminář Současnost a budoucnost lesnictví a zpracování dřeva

Program semináře za účasti náměstka ministra zemědělství pro řízení Sekce lesního hospodářství Mgr. Patrika Mlynáře a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR má za cíl poukázat na kritické prvky současné struktury vztahů v lesnictví a zpracování dřeva (kapacita a hodnota zpracování) a předložit varianty jejich vývoje.

Aktuálně se v lesnictví a zpracování dřeva diskutuje surovinová politika dřeva ve vazbě na dramatickou energetickou situaci a ekologii ze změn klimatu.

Jaké jsou možnosti řešení exportu a nedostatku dříví pro zpracovatele v ČR?

Jak vyřešit riziko změny druhové skladby porostů z 90% závislosti zpracovatelů na smrku?

Seminář představí zatím nikde nepublikovaná data a jejich interpretaci na horizontu vývoje do roku 2035.

Přijďte se dozvědět víc o celkové situaci v ČR a sdělte v diskuzi svůj názor na další směřování našeho oboru!

Termín: středa 15. června 2022 (13-16 hodin)

Místo: Art & Event Gallery Černá labuť, 8. patro, Na Poříčí 25, Praha 1, www.cernalabut.cz

Registrace na akci nejpozději do 7. června 2022 na této stránce.

Podmínkou účasti na akci je registrace a uhrazení účastnického poplatku před datem konání akce.
Cena semináře je 1 150 Kč vč. DPH/1 osoba, obsahuje elektronickou podobu reportů ČR a EU za rok 2021 a předplatné na reporty roku 2022.

Pokyny k platbě: Daňový doklad bude vystaven podle identifikačních údajů v registraci. Poplatek 1 150 Kč vč. DPH na osobu uhraďte na účet u FIO Banka – 2900972576/2010. Do poznámky uveďte vaše jméno, variabilní symbol 60.

Pořadatelé akce:

Podrobný program akce:

Pozvánka na výukový program Měření vzduchotěsnosti budov

Dřevařský ústav jako člen Asociace Blower Door_CZ zve všechny odborníky na cyklus přednášek na téma měření vzduchotěsnosti budov. Výukový program slouží jako příprava na teoretickou část autorizační zkoušky pro zájemce, kteří se chtějí stát autorizovanými techniky pro měření vzduchotěsnosti budov. Nicméně se ho mohou zúčastnit i odborníci, kteří si chtějí rozšířit znalosti o teoretických základech i praktických aspektech této oblasti.

Školení obsahuje 6 přednášek a proběhne distanční formou. Jednotlivé přednášky budou vysílány prostřednictvím aplikace Google Meet. Zahájení cyklu je 21. 4. v 19 hod.

Podrobný program:

Více informací na stránkách pořadatele Asociace Blower Door_CZ.

Pozvánka na setkání Dřevostavby ve veřejném a komerčním sektoru

Dne 31. března od 13 hodin proběhne v Českých Budějovicích setkání nejen pro zástupce obcí a státní správy, ale i pro investory se zájmem o výstavbu dřevostaveb pro komerční účely a budovy občanské vybavenosti.

Na akci mimo jiné vystoupí Ing. Petr Serafin, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále Ing. Jakub Hrbek, ředitel sekce Státního fondu životního prostředí, PhDr. Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj a další.

Jedním z přednášejících bude i ředitelka Dřevařského ústavu, Ing. Jitka Beránková, Ph.D.

Přihlášky na odborné semináře Ochrana dřeva

Dřevařský ústav pořádá dne 30. 3. a 7. 4. 2022 jednodenní seminář Ochrana dřeva v Materiálové a výrobkové zkušebně v Březnici (pouze prezenčně). Je určen pro odborníky, kteří se zabývají průzkumy stavu dřevěných konstrukcí, ochranou a sanací.

Program semináře
Biotičtí škůdci dřeva, houby, plísně, hmyz
Konstrukční ochrana dřeva a sanace napadených prvků
Zásady chemické ochrany dřeva proti škůdcům
Technologické postupy ochrany dřeva
Přehled a charakteristika chemických prostředků na ochranu dřeva

Podmínkou účasti je předchozí přihlášení se a úhrada poplatku.