Certifikace vazníků, složených nosníků a průvlaků

Vazníková střecha je v současné době nejžádanější typ zastřešení u většiny staveb, nejen dřevostaveb. Certifikace vazníků spadá pod harmonizovanou normu EN 14250, takže certifikované produkty lze dodávat v rámci celé EU. V ČR, ale i z Německa a Rakouska, se stále častěji objevuje požadavek na použití hoblovaného sušeného řeziva a také konstrukčního dřeva spojovaného zubovitým spojem (KVH) bez užití impregnace pro ošetření vazníků.

Dřevařský ústav řeší dokumentaci a certifikaci při použití dřeva s impregnací i bez ní.

Název harmonizované normy je ČSN EN 14250 Dřevěné konstrukce – Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.

Kdo má povinnost zajistit certifikaci těchto produktů?

Povinnost certifikace se týká všech dodavatelů těchto stavebních produktů na trh (tedy výrobců a distributorů).

Co norma požaduje?

Norma stanovuje materiálové, výrobkové a dokumentační požadavky na prefabrikované nosné prvky ze dřeva (tj. příhradové vazníky pro střechy, stěny a stropy, rámy, složené nosníky a průvlaky), které se zabudovávají do staveb. Tyto prvky jsou spojované kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.

Co se kontroluje?

Výrobce musí zavést, dokumentovat a udržovat systém řízení výroby, aby zajistil, že výrobky uváděné na trh budou ve shodě se stanovenými funkčními charakteristikami. Systém řízení výroby musí sestávat z písemných postupů, pravidelných kontrol a zkoušek (nebo posuzováni) a z využití výsledků ke kontrole surovin, dalších vstupních komponentů a zařízení výrobního procesu. Záznamy musí být čitelné a snadno identifikovatelné.

Jak často kontrola probíhá?

Jednou ročně probíhá dohled ve výrobních prostorách na základě výrobcem zpracovaného systému řízení výroby. Podstatná změna v této příručce řízení výroby musí být výrobcem oznámena do jednoho měsíce od jejího zavedení. Součástí dohledu nad výrobou je prověření provádění interních kontrol výrobcem.

Kontakt: Ing. L. Drahňovský, drahnovsky(@)vvud.cz