Pozvánka na konferenci ČKAIT s Metrostavem – Jakost pozemních staveb

Dne 10. 11. pořádá ČKAIT ve spolupráci s Metrostavem odbornou konferenci Jakost pozemních staveb. Akce se koná v sídle ČKAIT v Praze 2 od 9 hodin, ale bude dostupná i on-line.

Ve 4. bloku od 13 hodin bude za Dřevařský ústav přednášet pan Ing. Marek Polášek, Ph.D. na téma Výrobky na bázi dřeva.

  1. Blok – Jakost staveb a stavebních konstrukcí
  2. Blok – Požadavky a jejich vliv na jakost
  3. Blok – Požadavky na jakost v návrhu stavby / Projektová dokumentace a jakost vnitřního prostředí staveb
  4. Blok – Stavební výrobky a zabudování do staveb
  5. Blok – Příčiny nedostatků jakosti staveb

Více informací na webu pořadatele zde.