Volná vstupenka na Stavební veletrh online VELETON 2024

Dřevařský ústav se opět stal odborným partnerem Stavebního veletrhu online VELETON, 26. – 29.1. 2024. Tento online veletrh probíhá výhradně jen na www.veleton.cz. Pokud máte zájem se této největší online akce zúčastnit jako vystavovatel, zaregistrujte se zde.

Volnou vstupenku zdarma pro návštěvníky si stáhněte na tomto odkazu.

Doprovodný program živých přednášek, soutěže o hodnotné ceny najdete již nyní zveřejněné na www.veleton.cz.

WOODHOME: Mezinárodní výzkum masivních dřevěných konstrukcí

Dřevařský ústav se podílí na mezinárodním výzkumném projektu masivních dřevěných konstrukcí v oblasti termodynamiky. V projektu jsou zapojeny International Mass Timber Alliance – IMTA, Oak Ridge National Labs (ORNL) a IMT-Institute.eu.

Soutěž OBEC 2030: Cena Dřevařského ústavu předána

Na celostátní konferenci SMS ČR (Sdružení místních samospráv) ve Zlíně předala paní ředitelka Beránková dne 23.11. cenu Dřevařského ústavu.

Ocenění získala obec Nevřeň za technické řešení biologického čištění odpadních vod. Mechanicky předčištěné odpadní vody odvádí kanalizace do soustavy dvou biologických rybníků – vodních nádrží. Jejich hloubka a plocha hladiny je přizpůsobena stupni znečištění odpadní vody.

Paní ředitelka předala starostce obce dárkový šek na službu Komplexní analýzy stavu dřevěných prvků libovolné stavby, u níž stanoví míru a způsob poškození konstrukce s doporučením k nápravě. Hodnota ceny je 35 000 Kč. Služba je primárně zaměřena na dřevěné konstrukce v exteriéru ve správě obce, například rozhledna, most, lávka, herní prvky, městský mobiliář, historické dřevěné konstrukce.

Obec Nevřeň svým příkladem nabízí přírodě blízký způsob čištění odpadních vod a současně i motivuje majitele nemovitostí k vyšší odpovědnosti za splaškové vody. Biologické rybníky v Nevřeni ukazují, jak investičně i provozně ekonomicky je možné únosně řešit čištění odpadních vod pro malou obec. Navíc počítá s provozní i finanční odpovědností obyvatel za vlastní splaškové vody. Celý systém včetně příbřežní zeleně, kromě schopnosti zadržovat vodu v krajině, také celkově vylepšuje životní prostředí v obci. Zlepšuje kvalitu vody v toku Třemošná a umožňuje rozvoj biodiverzity v celé údolní nivě.

Více informací o soutěži OBEC 2030 najdete zde.

Logo Větrák_Dřevařský ústav

Služba Větrák: větrání a jeho regulace pod kontrolou

Služba Větrák provětrá vaše domy, přinese do nich čerstvý vzduch a vyléčí nemocnou budovu. Regulovaná, a především dostatečná a účinná výměna vzduchu v budovách zlepšuje vnitřní prostředí.

Syndrom nemocných nebo také nezdravých budov představuje obrovský celosvětový problém, který postihuje podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) asi 60 % obyvatelstva. Takové budovy velmi negativně působí na zdraví a pohodu člověka.

Odborníci se při kontrole objektů podle metodiky služby zabývají rizikovými faktory kvality vnitřního vzduchu (obsah CO2, výměny vzduchu, vnitřní proudění, ev. mikrobiální zátěž); dále teplotou a vlhkostí vzduchu; stavem vzduchotechnických zařízení a jejich vlivem na hygienu a kvalitu vzduchu; vlivem uživatelů budov; přítomností materiálů a hmot s obsahem škodlivin.

Principem nabízené služby je:

 1. kontrola stavu vnitřního vzduchu v budově
 2. kontrola rizikových faktorů
 3. měření a analýzy veličin a jevů
 4. vyhodnocení rizik
 5. návrh opatření
 6. vyhodnocení účinnosti opatření
 7. certifikace stavu budovy se zdravým vnitřním prostředím

Služba Větrák je zaměřena na větší objekty s vyšším počtem uživatelů a s vyšší předpokládanou mírou rizika.

Koho by měla služba zajímat?

Správce a majitele:

 • Budov škol všech stupňů
 • Budov státní správy, především problematických (historické po rekonstrukci, zateplené, adaptované objekty původně jiného účelu)
 • Veřejných budov, zejména těch, které prošly rekonstrukcí nebo změnou účelu užívání (např. tovární či zemědělská budova využívaná nyní jako administrativní)
 • Ubytovacích budov – koleje, internáty, penziony, hotely
 • Kancelářských budov a komplexů

Certifikát pro zkoumané budovy, je vydán, pokud jsou shledány a doloženy požadované kvalitativní parametry vnitřního prostředí nebo tyto parametry byly dosaženy aplikací doporučení vzešlých z programu Větrák. Vydání certifikátu znamená, že budova je zdravá, pobyt v ní nepředstavuje zdravotní riziko, a tím se odlišuje od jiných objektů. Přidanou hodnotou jsou doporučení, jak energeticky úsporně zajistit potřebnou výměnu vzduchu, vyvážení potřeb na zdravé prostředí a náklady na ně.

Tato služba vznikla v rámci řešení projektu TAČR program TREND, Podprogram 1 „Technologičtí lídři“: „Opatření pro snižování mikrobiálního znečištění vnitřního prostředí nízkoenergetických a pasivních obytných budov, 2023“.

Pokud máte zájem o využití služby, nebo o více informací, pošlete zprávu na: info@vvud.cz.

Česká televize: Zavírání rozhleden

Česká televize odvysílala v sobotu 4.11. v hlavním zpravodajství Události reportáž o zavírání rozhleden.

Podnětem bylo uzavření rozhledny Na Knížecím stolci ve vojenském prostoru Boletice na Šumavě, která měla být pro návštěvníky otevřena již za dva týdny. Dřevěná konstrukce byla napadená houbou a její správce, divize Vojenských lesů a statků v Horní Plané, bude řešit revizi a další nápravné kroky.

Technik a auditor Dřevařského ústavu, Luboš Drahňovský, se v reportáži vyjadřoval k příčinám na první pohled nerozeznatelných vad dřevěných konstrukcí.

Reportáž (1:45s) najdete zde na webu ČT.

Tématem kontroly dřevěných konstrukcí ve veřejném prostoru se L. Drahňovský zabývá dlouhodobě. Do Zpravodaje pro Sdružení místních samospráv ČR poskytl obsáhlejší rozhovor o rizicích dřevěných konstrukcí a možností jejich správců. Více zde.

Partnerství s SMS ČR – soutěž OBEC 2030

OBEC 2030 je edukační a konzultační platforma Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) pro podporu udržitelné energetiky na českých, moravských a slezských obcích. Mottem soutěže, kterou SMS pořádá, je „Na cestě k energeticky udržitelnému venkovu“.

Dřevařský ústav se stal partnerem soutěže OBEC 2030. Jedné z oceněných obcí věnuje službu Komplexní analýzy stavu dřevěných prvků libovolné stavby, u níž stanoví míru a způsob poškození konstrukce s doporučením k nápravě. Hodnota ceny je 35 000 Kč.

Služba je primárně zaměřena na dřevěné konstrukce v exteriéru ve správě obce, například rozhledna, most, lávka, herní prvky, městský mobiliář, historické dřevěné konstrukce.

Cenu předá paní ředitelka Beránková na Celostátní konferenci SMS ČR ve Zlíně dne 23. 11. 2023.

Finalisté soutěže, vítězové předchozích ročníků a více o soutěži OBEC 2030.

Wood Camp Live: Chcete výš? Potřebujete pevné základy.

Sdružení ADMD pořádá další ročník konference WOOD CAMP LIVE ve dnech 15.–16.11.2023 v OREA Congress Hotel Brno. Druhý ročník konference bude zdrojem nových faktů a zkušeností s velkými dřevostavbami ve střední a západní Evropě. Budoucnosti podnikání nastaví zrcadlo renomovaní architekti ze Švýcarska a Velké Británie.

Jitka Beránková, ředitelka Dřevařského ústavu, bude dne 16.11. od 10.40 hod. přednášet z pohledu nezávislé certifikační instituce na téma technické podpory a rozvoje oboru. Kudy vede cesta k vyšším dřevostavbám? Jednoznačně přes pevné základy, cestou zjednodušení procesů, využití podkladů a technické podpory profesionálů i z Dřevařského ústavu.

Jaké možnosti technické podpory mají stavitelé pro své inovace, ověření vlastností prototypů, vývoj nových skladeb, zlepšení kvality výstavby? Uvede možnosti snížení nákladů v těchto oblastech a příklady výstupů. Poukáže na nejčastější potíže projektantů a možnosti řešení.

Registrace na akci na www.woodcamp.cz.

Program zde.

Pozvánka: Dřevostavby ve veřejném sektoru

Paní ředitelka Beránková bude přednášet na konferenci Dřevostavby ve veřejném prostoru, kterou organizuje ADMD s podporou MPO, SFŽP a dalšími partnery.

Přijďte se dozvědět více o moderních stavbách a naplánujte ve vaší obci novou výstavbu či rekonstrukci školy, školky, sportovní haly, domu pro seniory, bytového domu nebo třeba hasičárny! Na konferenci zjistíte, jak stavět inovativně, ekonomicky, udržitelně a které finanční zdroje využít.

Kdy: Úterý 24. 10. 2023

Kde: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno-střed

Registrace zde.

Podrobnosti a program v pozvánce:

Rozhovor Zpravodaj SMSka: Na rizika dřevěných konstrukcí nemusí být správci sami

V zářijovém čísle Zpravodaje pro Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) vyšel rozhovor našeho technika, Ing. Luboše Drahňovského o stavu dřevěných objektů ve veřejném prostoru, možnosti jejich kontrol a předcházení nehodám uživatelů.

Starostové a správci majetku jsou v nevýhodě, když musí převzít zodpovědnost za stav dřevěných objektů pro veřejnost, i když není nastavena odborná preventivní kontrola během jejich provozu. Dřevěným konstrukcím trvale vystaveným vlivům povětrnosti nestačí pouze vizuální kontrola.

Členská základna SMS ČR čítá 2 300 obcí. Sdružení hájící zájmy zejména menších obcí oslaví letos 15. výročí svého vzniku. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR, zasazuje se o spravedlivé dělení daňových výnosů, připomínkuje legislativní návrhy a prosazuje potřeby venkova a jeho obyvatel. Obcím nabízí řadu služeb, které pomáhají se správou a plněním stávajících i nových povinností.

Celý Zpravodaj je možné shlédnout zde.

Článek s rozhovorem o stavu dřevěných objektů a možnosti jejich kontrol zde:

Malé požární zkoušky pro zjištění odstupových vzdáleností

Zkušební laboratoř Dřevařského ústavu nově umožňuje provést informativní malorozměrové zkoušky pro hodnocení chování nosných a požárně dělících stěnových konstrukcí na bázi dřeva při působení požáru.

Na základě porovnání a zjištěných výsledků bude možné posoudit vliv těchto konstrukcí na odstupové vzdálenosti staveb.

Jedná se o zkoušky malých panelů, nikoliv obvyklých rozměrů 3 x 3 metry. Zkouška probíhá za menších nákladů pro laboratoř, což se projeví i v nižším poplatku pro výrobce.

Dřevostavby nespadají svým konstrukčním systémem do skupiny nehořlavých konstrukcí. U skladeb stěn a stropů dřevostaveb je nutné správně zatřídit druh konstrukčních částí do skupin DP1, DP2, DP3.

Zatřídění se určuje podle toho, z jakých stavebních materiálů a výrobků sestávají, jakou třídu reakce na oheň vykazují. Hodnotí se chování stavebních konstrukcí za požáru jako celku, tedy jakým způsobem mohou hořlavé stavební výrobky použité v konstrukci zvyšovat intenzitu požáru a zda mohou mít vliv na její únosnost a stabilitu.

Dle českých technických norem jsou:

 • Stavební konstrukce druhu DP1 – nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň A1 nebo A2).
 • Stavební konstrukce druhu DP2 – nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a nosné části mají třídu reakce na oheň B až D nebo i třídu reakce na oheň B až E, pokud na nich stabilita konstrukce nezávisí (např. izolace), krycí vrstvy jsou třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
 • Stavební konstrukce druhu DP3 – v požadované době požáru mohou jeho intenzitu zvyšovat a nejsou na ně vztažena žádná materiálová omezení.

Zatřídění konstrukce ovlivňuje nejen projektový návrh domu, ale také jeho osazení na konkrétní místo, aby požárně nebezpečný prostor zůstával na vlastním pozemku. Stavitelé tedy potřebují znát zatřídění svých konstrukčních systémů do jednotlivých kategorií.

Kontakt: A. Novotný (novotny (@) vvud.cz), P. Nováček (novacek (@) vvud.cz)