Certifikát UKCA pro export do Velké Británie

Dřevařský ústav uzavřel smlouvu o spolupráci s CATG – britským schváleným certifikačním subjektem pro oblast dřeva, dřevěných konstrukcí a materiálů na bázi dřeva.  Výrobce, který chce prodávat své výrobky na trhu Spojeného království s označením UKCA tedy může kontaktovat přímo Dřevařský ústav.

Stejně tak bude Dřevařský ústav pro britské výrobce poskytovat certifikaci pro označení CE. Nebude tak docházet ke zdvojenému posuzování a zbytečné finanční i časové zátěži pro výrobce.

Označení UKCA

V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ke dni 1. ledna 2021 byly stanoveny nové požadavky na označování stavebních výrobků určených pro uvedení na trh ve Spojeném království včetně Severního Irska, https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking .

Podle těchto požadavků jsou výrobci povinni pro vypracovat prohlášení o shodě a použít označení UKCA na všechny své stavební výrobky, na které se vztahuje „určená norma“ nebo které odpovídají „technickému posouzení Spojeného království“ (UKTA), které pro ně bylo vydáno.

Označení UKCA je klíčovým ukazatelem shody výrobku s právními předpisy a jeho umístěním na výrobek výrobce deklaruje shodu se všemi zákonnými požadavky pro získání označení UKCA.

 „Určené normy“ jsou zveřejňovány na webu Britského standardizačního institutu BSI. Zatím odpovídají harmonizovaným normám k Nařízení (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Toto se ale může změnit.

Pro stavební výrobky je nyní označení UKCA právně závazné a je nezbytné pro prodej určených stavebních výrobků na trhu Spojeného království.

Smlouva o spolupráci pro označení UKCA/CE

Činnosti posuzování shody pro značku UKCA provádějí „schválené subjekty Spojeného království“. Pokud provedl schválený subjekt posouzení a vydal odpovídající certifikát, musí výrobce (nebo jeho zplnomocněný zástupce) připojit značku UKCA.

VVÚD, Praha, s.p., který je oznámeným subjektem pro oblast dřeva a materiálů na bázi dřeva uzavřel smlouvu o spolupráci s CATG – britským schváleným certifikačním subjektem pro oblast dřeva, dřevěných konstrukcí a materiálů na bázi dřeva.

Na základě vzájemné smlouvy bude CATG poskytovat certifikaci UKCA na základě přezkoumání certifikačních dokumentů (osvědčení, zpráva o dohledu, protokolů o zkoušce) vydaných VVÚD, Praha, s.p., tak aby nedocházelo ke zdvojenému posuzování a zbytečné finanční i časové zátěži pro výrobce. Stejně tak bude VVÚD pro britské výrobce poskytovat certifikaci pro označení CE.

Přechodné období

Spojené království na konci roku 2022 prodloužilo přechodné období, kdy je možné nadále označovat stávající výrobky CE na základě příslušné harmonizované normy podle Nařízení (EU) č. 305/2011, a to do 30. června 2025.

Výrobce, který chce prodávat své výrobky na trhu Spojeného království s označením UKCA tedy může kontaktovat přímo VVÚD na adrese info(@)vvud.cz.

Pozvánka na seminář Ochrana dřeva 12. 4. 2023

Dne 12. 4. 2023 pořádá Dřevařský ústav jednodenní odborný seminář na téma Ochrana dřeva. Seminář je určen právnickým i fyzickým osobám provádějícím průzkumy stavu dřevěných konstrukcí, jejich ochranu proti biotickým škůdcům, firmám provádějícím sanace napadeného dřeva apod.

Místo konání:
VVÚD Praha, s.p., Materiálová a výrobková zkušebna, Borská 471, 262 72 Březnice

Časový rozvrh:
9:00-9:30 registrace účastníků
9:30 začátek semináře
16:00 předpokládaný závěr semináře
S podrobným časovým rozvrhem budou účastníci seznámeni na začátku semináře.

Program:
Biotičtí škůdci dřeva, houby, plísně, hmyz
Konstrukční ochrana dřeva a sanace napadených prvků
Zásady chemické ochrany dřeva proti škůdcům
Technologické postupy ochrany dřeva
Přehled a charakteristika chemických prostředků na ochranu dřeva

Na závěr semináře bude účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování semináře.

Podmínkou účasti je registrace a úhrada účastnického poplatku.

Podrobnosti a přihláška v dokumentu:

Kontaktní údaje: podlenova(@)vvud.cz, tel. 318 684 165, 318 682 401

Pozvánka na Salon dřevostaveb 2023

Dřevařský ústav se stal opět odborným partnerem Salonu dřevostaveb, projektu spojující moderní dřevostavby, architekturu a odpovědný životní styl.

Ve středu 19. 4. 2023 proběhne zahajovací a přednáškový večer v CAMPu v Praze. Kromě přednášek významných architektů, vystoupí také politici, zástupci Norského velvyslanectví v Praze, případně Rakouského kulturního fóra. Vstup na akci je zdarma.

Tímto dnem bude také zahájena venkovní výstava spojená s uměleckou expozicí, která bude otevřená pro veřejnost až do 17.5. Výstava bude umístěna na náměstí Václava Havla v náručí dnes již historicky hodnotné budovy Nové scény Národního divadla.

Oficiální zahájení výstavy bude spojeno s přednáškovým Dnem dřevěné architektury dne 20. 4. mezi 13 a 20 hodinou v Nové scéně ND.

Podrobný program akce najdete na stránkách pořadatele: https://www.salondrevostaveb.cz/cz/program

Legislativa a zdravý rozum – konference Dřevostavby ve Volyni

Ve dnech 4.-5.dubna 2023 se bude opět konat významná konference Dřevostavby, kterou již 24 let pořádá areál VOŠ a SPŠ Volyně ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice a dalšími partnery.

Ředitelka Dřevařského ústavu, paní Ing. Jitka Beránková, Ph. D. přednese příspěvek na téma „Dřevostavby – legislativa a zdravý rozum“.

Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn. Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.

Tematické okruhy:

  • Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
  • Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
  • Vícepodlažní dřevostavby
  • Rekonstrukce dřevěných staveb
  • Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
  • Požární ochrana při realizaci dřevostaveb

Podrobný program a přihlášení najdete na webu pořadatele.