Legislativa a zdravý rozum – konference Dřevostavby ve Volyni

Ve dnech 4.-5.dubna 2023 se bude opět konat významná konference Dřevostavby, kterou již 24 let pořádá areál VOŠ a SPŠ Volyně ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice a dalšími partnery.

Ředitelka Dřevařského ústavu, paní Ing. Jitka Beránková, Ph. D. přednese příspěvek na téma „Dřevostavby – legislativa a zdravý rozum“.

Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn. Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.

Tematické okruhy:

  • Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
  • Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
  • Vícepodlažní dřevostavby
  • Rekonstrukce dřevěných staveb
  • Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
  • Požární ochrana při realizaci dřevostaveb

Podrobný program a přihlášení najdete na webu pořadatele.

Pozvánka na Salon dřevostaveb 2023

Dřevařský ústav se stal opět odborným partnerem Salonu dřevostaveb, projektu spojující moderní dřevostavby, architekturu a odpovědný životní styl.

Ve středu 19. 4. 2023 proběhne zahajovací a přednáškový večer v CAMPu v Praze. Kromě přednášek významných architektů, vystoupí také politici, zástupci Norského velvyslanectví v Praze, případně Rakouského kulturního fóra. Vstup na akci je zdarma.

Tímto dnem bude také zahájena venkovní výstava spojená s uměleckou expozicí, která bude otevřená pro veřejnost až do 17.5. Výstava bude umístěna na náměstí Václava Havla v náručí dnes již historicky hodnotné budovy Nové scény Národního divadla.

Oficiální zahájení výstavy bude spojeno s přednáškovým Dnem dřevěné architektury dne 20. 4. mezi 13 a 20 hodinou v Nové scéně ND.

Podrobný program akce najdete na stránkách pořadatele: https://www.salondrevostaveb.cz/cz/program