CNN Prima News: Kontroly rozhleden opět v televizi

Po loňském zranění dětí na rozhledně Triangl se zvýšil zájem obcí o kontrolu těchto turistických cílů. Starostové a správci rozhleden mohou vyhodnotit stav dřevěné rozhledny jen do určité míry. Skutečnou situaci a objektivní zhodnocení stavu dřevěné konstrukce může posoudit pouze odborník.

V reportáži pro televizi CNN Prima News se 6. června kolega Drahňovský opět vyjadřoval ke způsobu kontrol dřevěných konstrukcí.

Náš technik a auditor Luboš Drahňovský se dlouhodobě věnuje kontrole dřevěných objektů jako jsou rozhledny, mosty, lávky, pergoly, altány atd. ve veřejném prostoru.

Dřevo je dobrý stavební materiál pro výstavbu rozhleden i dalších objektů. Ovšem je třeba mít správně připravený projekt, zvolit vhodný druh dřeva, místo výstavby, realizaci i následnou údržbu. To vše má vliv na stav dřevěných konstrukcí v exteriéru.

Odborníci z Dřevařského ústavu mohou starostům i správcům nejen zkontrolovat výsledný stav objektu, ale i konzultovat v procesu jeho přípravy nebo výstavby.

Reportáž CNN Prima News můžete shlédnout zde.

Zde si můžete přečíst rozhovor L. Drahňovského o tom, že na rizika dřevěných konstrukcí nemusí být správci sami.

Od 1.1. 2025 bude nová povinnost: Česká značka shody CCZ

Výrobce (dovozce) bude muset od 1.1. 2025 označovat stavební výrobky, pro které zpracoval prohlášení o shodě, českou značkou shody CCZ. V prohlášení o shodě bude muset nově uvádět konkrétní informace o technických vlastnostech výrobku. Pokud stavební výrobky musí být označeny CE, neplatí pro ně povinnost značky CCZ.

Potřebujete posouzení vlastností vašeho výrobku? Kontaktujte M. Michálková (michalkova(@)vvud.cz), M. Snopová (snopova(@)vvud.cz).

Novela NV č. 163/2002 Sb.

Dne 1. ledna 2025 nabude účinnosti nové Nařízení vlády č. 119/2024 Sb. Tímto nařízením se změní nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády stanovuje další povinnosti hospodářských subjektů, jejichž splnění má za cíl napomoci správnému navržení a provedení staveb v České republice.

Nové povinnosti

Výrobce nebo dovozce, který chce uvést na trh v České republice stavební výrobky stanovené přílohou č. 2 NV č. 163/2002 Sb. musí, kromě již existujících povinností, nově:

  • uvést v prohlášení o shodě informace o všech technických vlastnostech výrobku, které mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 nařízení. Vlastnosti se uvádí v rozsahu počáteční zkoušky typu a vyjadřují se třídou, úrovní, mezní hodnotou nebo popisem.
  • na základě posouzení shody připojit k výrobku, s výjimkou kusového, případně k jeho obalu nebo průvodní technické dokumentaci viditelně, čitelně a nesmazatelně českou značku shody.

Grafická podoba české značky shody pro stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.

 Výška označení je minimálně 1 cm.

Platnost existujících dokumentů

Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody před 1.1.2025 je možné použít jako doklady pro účely posouzení shody podle nového nařízení.

Prohlášení o shodě, u kterého byl postup posuzování shody proveden podle § 5 až 6, 8 nebo 9 před 1.1.2025 zůstává v platnosti nejdéle 3 roky, tj. do 31.12.2027. Prohlášení o shodě, u kterého byl postup posuzování shody proveden podle § 7 zůstává v platnosti po dobu v něm uvedenou.

Nové povinnosti se nevztahují na stavební výrobky spadající do harmonizované sféry, tj. na ty, pro které platí evropské nařízení 305/2012/EU (nařízení CPR) a musí být označeny CE. K výrobkům s označením CE nesmí být připojeno označení CCZ.

Zkoušky dřevěných CLT prvků

Ve zkušební laboratoři Dřevařského ústavu v tomto týdnu probíhají zkoušky dřevěných CLT prvků. CLT, cross-laminated-timber, tedy křížem lepené dřevěné panely jsou slepeny z několika vrstev, pro lepší pevnost umístěných příčně.

Jitka Beránková, ředitelka Dřevařského ústavu, popisuje: „Ve skladu máme 10 palet voňavých dřevěných panelů. Sice si naši technici museli zlepšit techniku skládání puzzlí, ale do zkušebního zařízení se nakonec všechny ve správném pořadí dostanou.“

Výhodou těchto dřevěných panelů je jejich celistvost, únosnost, pevnost, ale i vysoká variabilita. V dnešní době jsou nosné stěnové dílce na bázi dřeva používány i developery pro výstavbu vícepodlažních objektů, nejen rodinných domů. U nás můžeme jmenovat například nedávno zrealizovaný bytový dům Timber Praha nebo sídlo společnosti v BudexHUB.

Výrobci CLT prvků i skladeb konstrukcí dřevostaveb se mohou spolehnout na zkoušky v laboratoři Dřevařského ústavu. Získají tím certifikaci pro ČR i EU (tzv. ETA).

Více informací zde: