Rozhovor Zpravodaj SMSka: Na rizika dřevěných konstrukcí nemusí být správci sami

V zářijovém čísle Zpravodaje pro Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) vyšel rozhovor našeho technika, Ing. Luboše Drahňovského o stavu dřevěných objektů ve veřejném prostoru, možnosti jejich kontrol a předcházení nehodám uživatelů.

Starostové a správci majetku jsou v nevýhodě, když musí převzít zodpovědnost za stav dřevěných objektů pro veřejnost, i když není nastavena odborná preventivní kontrola během jejich provozu. Dřevěným konstrukcím trvale vystaveným vlivům povětrnosti nestačí pouze vizuální kontrola.

Členská základna SMS ČR čítá 2 300 obcí. Sdružení hájící zájmy zejména menších obcí oslaví letos 15. výročí svého vzniku. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR, zasazuje se o spravedlivé dělení daňových výnosů, připomínkuje legislativní návrhy a prosazuje potřeby venkova a jeho obyvatel. Obcím nabízí řadu služeb, které pomáhají se správou a plněním stávajících i nových povinností.

Celý Zpravodaj je možné shlédnout zde.

Článek s rozhovorem o stavu dřevěných objektů a možnosti jejich kontrol zde:

Malé požární zkoušky, malé náklady

Zkušební laboratoř Dřevařského ústavu nově umožňuje provést informativní malorozměrové zkoušky pro hodnocení chování nosných a požárně dělících stěnových konstrukcí na bázi dřeva při působení požáru.

Vyzkoušet je možné i požární odolnost jednotlivých výrobků, například panty, kliky, kukátko u dveří, nebo ověření konstrukčních detailů, například spoje mezi stěnou a stropem dřevostaveb, izolačních podložek, protipožární materiály, rozvody instalací, příčky.

Na základě porovnání a zjištěných výsledků bude možné posoudit vliv těchto konstrukcí na odstupové vzdálenosti staveb.

Jedná se o zkoušky malých panelů, nikoliv obvyklých rozměrů 3 x 3 metry. Zkouška probíhá za menších nákladů pro laboratoř, což se projeví i v nižším poplatku pro výrobce.

Dřevostavby nespadají svým konstrukčním systémem do skupiny nehořlavých konstrukcí. U skladeb stěn a stropů dřevostaveb je nutné správně zatřídit druh konstrukčních částí do skupin DP1, DP2, DP3.

Zatřídění se určuje podle toho, z jakých stavebních materiálů a výrobků sestávají, jakou třídu reakce na oheň vykazují. Hodnotí se chování stavebních konstrukcí za požáru jako celku, tedy jakým způsobem mohou hořlavé stavební výrobky použité v konstrukci zvyšovat intenzitu požáru a zda mohou mít vliv na její únosnost a stabilitu.

Dle českých technických norem jsou:

  • Stavební konstrukce druhu DP1 – nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň A1 nebo A2).
  • Stavební konstrukce druhu DP2 – nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a nosné části mají třídu reakce na oheň B až D nebo i třídu reakce na oheň B až E, pokud na nich stabilita konstrukce nezávisí (např. izolace), krycí vrstvy jsou třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
  • Stavební konstrukce druhu DP3 – v požadované době požáru mohou jeho intenzitu zvyšovat a nejsou na ně vztažena žádná materiálová omezení.

Zatřídění konstrukce ovlivňuje nejen projektový návrh domu, ale také jeho osazení na konkrétní místo, aby požárně nebezpečný prostor zůstával na vlastním pozemku. Stavitelé tedy potřebují znát zatřídění svých konstrukčních systémů do jednotlivých kategorií.

Kontakt: A. Novotný (novotny (@) vvud.cz), P. Nováček (novacek (@) vvud.cz)

12.10. seminář pro ČKAIT: Kritická místa dřevostaveb při projektování a montáži

Technici Dřevařského ústavu povedou dne 12.10. (14-18 hod.) pro ČKAIT seminář/webinář na téma „Kritická místa dřevostaveb při projektování a montáži“.

Program:

Ing. Luboš Drahňovský – Kvalita přípravy projektu a konstrukční ochrana dřeva

Proč „neočesávat“ projekt dřevostavby? Jaká je realita současné projektové dokumentace? Na čem nelze slevit? Klíčové body konstrukční ochrany dřevostaveb a co se stane, když je nedodržíme?

Jiří Provázek – Materiály nejen na bázi dřeva a jejich použití ve stavbě

Množství výrobků ve stavebnictví neustále roste, přibývají pokročilejší materiály, a to dává architektům, projektantům a stavebním firmám široké pole možností výběru. Rostou tím ale i nároky na projektanty i montážníky. Je třeba se orientovat v silných i slabých stránkách při využití v různých konstrukčních řešeních. Spojením s jiným materiálem, např. betonem, vznikají nové spřažené konstrukce pro širší varianty výstavby.

Ing. Jiří Brich – Diagnostika dřevostavby předchází problémům

Chyby, které ovlivňují výslednou hodnotu průvzdušnosti domu většinou vznikají ve dvou fázích, a to v návrhové a projekční přípravě domu a pak při realizaci a montáži. Na co se zaměřit, proč a jak předejít chybám, jak to souvisí s náklady na provoz domu?

Přihlášky na seminář zde.

Přihlášky na webinář zde.

Akreditace ČKAIT 1 bodem.

Pro členy ČKAIT účast zdarma. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800 Kč, pro členy ČKA 500 Kč. Registraci i poplatky směřujte na ČKAIT.

Konference ČKLOP – Okna & Dveře

Třetí ročník odborné konference ČKLOP je určený převážně výrobcům oken, montážním firmám a výrobcům komponentů pro výrobu a montáž oken. Uskuteční se v Litomyšli dne 5. října 2023.

Jedním z přednášejících bude i dřevařský inženýr, Ing. Mgr. Marek Polášek, Ph.D., který představí téma: „Dřevo jak jej (možná) neznáme“.

Přihlášku a detailní program konference najdete na stránkách pořadatele.