Snížení nákladů na inovace o 75 % – od února 2024

Od února 2024 můžete společně s námi podat žádost o dotaci na 75 % nákladů na vaše inovace, výzkum a vývoj. V rámci dotačního programu Inovační vouchery mohou malé a střední společnosti se sídlem mimo Prahu získat naše služby a znalosti za velmi výhodných podmínek. Tato možnost je dostupná pouze do konce května.

Dotace je určena na „myšlenkovou, papírovou, ověřovací a certifikační“ práci techniků, výzkumníků a specialistů. Tedy na základ každé inovace předtím, než se stane novým nebo zlepšeným produktem pro vašeho zákazníka.

Tipy na využití:

 • nové druhy materiálů, jejich významné zlepšení (desek, izolace, pojiv…),
 • zefektivnění výroby, snížení odpadu, spotřeby materiálu,
 • nové skladby, panely na bázi dřeva, předsazené fasády,
 • stavební detaily (zlepšení montáže),
 • modulové stavby,
 • ekologický design (vč. materiálů, technologií, konstrukce),
 • systém nástaveb,
 • inovace udržitelných staveb,
 • recyklace, nakládání s druhotnými surovinami, odpadem, biomasou,
 • biotechnologie (výroba materiálů využívající mikroorganismy, enzymy, houby),
 • cirkulární obchodní modely.

Kdo může žádat:

 • malé a střední podniky se sídlem mimo Prahu,
 • minimálně dvouletá podnikatelská historie.

Na co lze získat podporu:

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací

Výše podpory:

 • 50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů,
 • max. částka výdajů je 499 999 Kč; dotace je tedy max. 375 000 Kč.

Administrativní náročnost:

 • velmi nízká,
 • téměř veškerou agendu řešíme v Dřevařském ústavu,
 • záměr projektu předem schvaluje státní agentura,
 • příjem žádostí končí v květnu 2024.

Více o dotačním programu Inovační vouchery.

Kontakt: I. Duchoňová, duchonova@vvud.cz

Logo Větrák_Dřevařský ústav

Služba Větrák: větrání a jeho regulace pod kontrolou

Služba Větrák provětrá vaše domy, přinese do nich čerstvý vzduch a vyléčí nemocnou budovu. Regulovaná, a především dostatečná a účinná výměna vzduchu v budovách zlepšuje vnitřní prostředí.

Syndrom nemocných nebo také nezdravých budov představuje obrovský celosvětový problém, který postihuje podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) asi 60 % obyvatelstva. Takové budovy velmi negativně působí na zdraví a pohodu člověka.

Odborníci se při kontrole objektů podle metodiky služby zabývají rizikovými faktory kvality vnitřního vzduchu (obsah CO2, výměny vzduchu, vnitřní proudění, ev. mikrobiální zátěž); dále teplotou a vlhkostí vzduchu; stavem vzduchotechnických zařízení a jejich vlivem na hygienu a kvalitu vzduchu; vlivem uživatelů budov; přítomností materiálů a hmot s obsahem škodlivin.

Principem nabízené služby je:

 1. kontrola stavu vnitřního vzduchu v budově
 2. kontrola rizikových faktorů
 3. měření a analýzy veličin a jevů
 4. vyhodnocení rizik
 5. návrh opatření
 6. vyhodnocení účinnosti opatření
 7. certifikace stavu budovy se zdravým vnitřním prostředím

Služba Větrák je zaměřena na větší objekty s vyšším počtem uživatelů a s vyšší předpokládanou mírou rizika.

Koho by měla služba zajímat?

Správce a majitele:

 • Budov škol všech stupňů
 • Budov státní správy, především problematických (historické po rekonstrukci, zateplené, adaptované objekty původně jiného účelu)
 • Veřejných budov, zejména těch, které prošly rekonstrukcí nebo změnou účelu užívání (např. tovární či zemědělská budova využívaná nyní jako administrativní)
 • Ubytovacích budov – koleje, internáty, penziony, hotely
 • Kancelářských budov a komplexů

Certifikát pro zkoumané budovy, je vydán, pokud jsou shledány a doloženy požadované kvalitativní parametry vnitřního prostředí nebo tyto parametry byly dosaženy aplikací doporučení vzešlých z programu Větrák. Vydání certifikátu znamená, že budova je zdravá, pobyt v ní nepředstavuje zdravotní riziko, a tím se odlišuje od jiných objektů. Přidanou hodnotou jsou doporučení, jak energeticky úsporně zajistit potřebnou výměnu vzduchu, vyvážení potřeb na zdravé prostředí a náklady na ně.

Tato služba vznikla v rámci řešení projektu TAČR program TREND, Podprogram 1 „Technologičtí lídři“: „Opatření pro snižování mikrobiálního znečištění vnitřního prostředí nízkoenergetických a pasivních obytných budov, 2023“.

Pokud máte zájem o využití služby, nebo o více informací, pošlete zprávu na: info@vvud.cz.

Klid o Vánocích, ať je pro vás dřevo darem i inspirací.

Děkujeme za spolupráci v letošním roce. Přejeme vám klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2024!

Partnerství s veletrhem For Wood 2024

Dřevařský ústav se opět stal partnerem veletrhu For Wood, který se koná 15.– 17.2. 2024 v areálu PVA Expo Letňany v Praze.

V rámci veletrhu se představí firmy a produkty oboru dřevostaveb, technologické inovace nebo moderní materiál umožňující navrhovat náročné konstrukce a konstrukční prvky dřevěných domů.

Souběžně poběží také veletrh For Pasiv a Střechy Praha.

Více informací na stránkách pořadatele.

Volná vstupenka na Stavební veletrh online VELETON 2024

Dřevařský ústav se opět stal odborným partnerem Stavebního veletrhu online VELETON, 26. – 29.1. 2024. Tento online veletrh probíhá výhradně jen na www.veleton.cz. Pokud máte zájem se této největší online akce zúčastnit jako vystavovatel, zaregistrujte se zde.

Volnou vstupenku zdarma pro návštěvníky si stáhněte na tomto odkazu.

Doprovodný program živých přednášek, soutěže o hodnotné ceny najdete již nyní zveřejněné na www.veleton.cz.