Logo Větrák_Dřevařský ústav

Služba Větrák: větrání a jeho regulace pod kontrolou

Služba Větrák provětrá vaše domy, přinese do nich čerstvý vzduch a vyléčí nemocnou budovu. Regulovaná, a především dostatečná a účinná výměna vzduchu v budovách zlepšuje vnitřní prostředí.

Syndrom nemocných nebo také nezdravých budov představuje obrovský celosvětový problém, který postihuje podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) asi 60 % obyvatelstva. Takové budovy velmi negativně působí na zdraví a pohodu člověka.

Odborníci se při kontrole objektů podle metodiky služby zabývají rizikovými faktory kvality vnitřního vzduchu (obsah CO2, výměny vzduchu, vnitřní proudění, ev. mikrobiální zátěž); dále teplotou a vlhkostí vzduchu; stavem vzduchotechnických zařízení a jejich vlivem na hygienu a kvalitu vzduchu; vlivem uživatelů budov; přítomností materiálů a hmot s obsahem škodlivin.

Principem nabízené služby je:

 1. kontrola stavu vnitřního vzduchu v budově
 2. kontrola rizikových faktorů
 3. měření a analýzy veličin a jevů
 4. vyhodnocení rizik
 5. návrh opatření
 6. vyhodnocení účinnosti opatření
 7. certifikace stavu budovy se zdravým vnitřním prostředím

Služba Větrák je zaměřena na větší objekty s vyšším počtem uživatelů a s vyšší předpokládanou mírou rizika.

Koho by měla služba zajímat?

Správce a majitele:

 • Budov škol všech stupňů
 • Budov státní správy, především problematických (historické po rekonstrukci, zateplené, adaptované objekty původně jiného účelu)
 • Veřejných budov, zejména těch, které prošly rekonstrukcí nebo změnou účelu užívání (např. tovární či zemědělská budova využívaná nyní jako administrativní)
 • Ubytovacích budov – koleje, internáty, penziony, hotely
 • Kancelářských budov a komplexů

Certifikát pro zkoumané budovy, je vydán, pokud jsou shledány a doloženy požadované kvalitativní parametry vnitřního prostředí nebo tyto parametry byly dosaženy aplikací doporučení vzešlých z programu Větrák. Vydání certifikátu znamená, že budova je zdravá, pobyt v ní nepředstavuje zdravotní riziko, a tím se odlišuje od jiných objektů. Přidanou hodnotou jsou doporučení, jak energeticky úsporně zajistit potřebnou výměnu vzduchu, vyvážení potřeb na zdravé prostředí a náklady na ně.

Tato služba vznikla v rámci řešení projektu TAČR program TREND, Podprogram 1 „Technologičtí lídři“: „Opatření pro snižování mikrobiálního znečištění vnitřního prostředí nízkoenergetických a pasivních obytných budov, 2023“.

Pokud máte zájem o využití služby, nebo o více informací, pošlete zprávu na: info@vvud.cz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář