Jednání s ministrem MŽP o dřevostavbách

Zájem ministerstev o výstavbu veřejných i soukromých budov ze dřeva narůstá.

Potvrzením toho bylo i jednání na konci června na půdě Ministerstva pro životní prostředí ČR za přítomnosti ministra Petra Hladíka, paní ředitelky Beránkové z Dřevařského ústavu, vedení ADMD, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana, zástupců Sekce ekonomiky životního prostředí, Sekce ochrany přírody a krajiny a Sekce ochrany klimatu.

Spolupráce a podpora MŽP při vzdělávání odborné i laické veřejnosti je výborným začátkem skutečného rozšíření dřevostaveb do našeho stavebnictví.

Se starosty v rámci spolupráce se Sdružením místních samospráv o této problematice hovoříme často. Způsob výstavby veřejných budov ze dřeva, jejich vlastnosti a možnosti jsou pro některé z nich stále velkou neznámou.

Těšíme se na spolupráci s Blankou Nováčkovou, novou ředitelkou ADMD, která se společného jednání již také zúčastnila.

Sekce dřevozpracujícího průmyslu a MZE

Členové Sekce dřevozpracujícího průmyslu Hospodářské komory České republiky se na svém zasedání setkali s ministrem zemědělství Markem Výborným. Paní ředitelka Beránková je členkou sekce a bude se aktivně podílet na směřování tak, aby se dřevo ve stavebnictví mnohem více používalo.

Na jednání se mluvilo hlavně o tom, jak podpořit zajištění dostatku kulatiny pro regionální firmy na úkor vývozu bez přidané hodnoty. Dále se diskuze vedla o způsobech rozvoje dřevostaveb a jejich podpoře.

V Hospodářské komoře se zformovala nová skupina podnikatelů, která chce zlepšit hospodaření s českým dřevem a zvýšit jeho přidanou hodnotu zpracováním v tuzemsku.

Více informací o principech fungování nové sekce zde.

Web Hospodářské komory ČR najdete zde.