Výzkum vzduchotěsnosti dřevostaveb publikován

Dřevařský ústav spolu s odborníky z ČVUT a ČZU po několik let shromažďoval a vyhodnocoval data z měření vzduchotěsnosti budov. Tento unikátní statistický soubor byl zpracován, analyzován a vydán v prestižním vědeckém časopise Building and Environment, v čísle 194. Prokázalo se, že využívání metody diagnostiky Blower door, kterou Dřevařský ústav provádí v akreditovaném režimu, výrazně přispívá ke zlepšení parametrů dřevostaveb. Proto je jedním z nepřímých výsledků výzkumu potvrzení známé pravdy, že prevence (s využitím vědeckých poznatků) je lepší, než následná složitá a nákladná oprava.

Odkaz na článek v publikaci Building and Enviroment (AJ):

Factors influencing envelope airtightness of lightweight timber-frame houses built in the Czech Republic in the period of 2006–2019

https://authors.elsevier.com/a/1cceM1HudN4BuQ

Tento výzkum byl podpořen z prostředků Grantové agentury Fakulty stavební ČVUT v Praze (projekty SGS19/143/OHK1/3T/11 a SGS20/153/OHK1/3T/11) a Grantovou agenturou Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v Praze (project TIP/IGA/1/2019).

Partnerem na Stavebním veletrhu on-line, 14.-16. května 2021

Dřevařský ústav je partnerem a bude poskytovat odborné poradenství na Stavebním veletrhu on-line, který se uskuteční 14.–16. května 2021. „Přijďte” na Stavební veletrh on-line, setkejte se naživo s odborníky a proberte s nimi otázky, které vás pálí. Registrace zdarma, počet vstupenek omezen.

Více na webu pořadatele: https://www.veleton.cz/