Odborná konference Akustika 2023

Ve dnech 20.–⁠22.9. pořádá společnost Studio D – akustika ve Wellness hotelu Frymburk odbornou akci s názvem Akustika 2023. V rámci prvního konferenčního dne vystoupí Ing. Luboš Drahoňovský, technik a auditor Dřevařského ústavu, s přednáškou na téma Hybridní konstrukce dřevostaveb.

Konference je určena pro odbornou veřejnost.

Pokud máte zájem o účast, obraťte se na organizátory akce:

Mgr. Barbora Majchráková
barbora.majchrakova@akustikad.com

Ing. Jana Dolejší
jana.dolejsi@akustikad.com

Více o pořadateli: www.akustikad.com

Na veletrhu For Arch: Konstrukční ochrana dřevostaveb a jejich kontrola

Ve středu 20. září proběhnou na mezinárodním stavebním veletrhu For Arch 2023 dvě přednášky odborníků Dřevařského ústavu.

Od 11 hodin bude Jiří Provázek přednášet na téma KONSTRUKČNÍ OCHRANA DŘEVOSTAVEB. PROČ JE DŮLEŽITÁ, JAK VYPADÁ A K ČEMU SLOUŽÍ?

Způsob založení a výstavba dřevostaveb má svá pravidla. Mezi jedno ze základních doporučení při návrhu i realizaci dřevostaveb patří dodržení tzv. konstrukční ochrany domu. Jaká jsou tato základní pravidla? K čemu slouží? Jak vypadá správná ochrana konstrukce v praxi? To vše představí auditor Dřevařského ústavu ve své přednášce.

Od 14 hodin bude Jiří Brich hovořit na téma JAK PROBÍHÁ KONTROLA A DIAGNOSTIKA DŘEVOSTAVEB? V JAKÉ FÁZI ROZESTAVĚNOSTI DOMU SE REALIZUJE A CO SE MÁ KONTROLOVAT?

Výstavba je proces, který může být nastaven jako systém s operativními odchylkami, jako sada pravidel pro klíčové oblasti nebo jako soubor kroků s vysokou mírou improvizace. Jak lze kontrolovat proces výstavby a na co se zaměřit? Technici Dřevařského ústavu navštíví ročně kolem 300 dřevostaveb. Při diagnostice objektů i při hledání „záhadných“ příčin vad a poruch staveb se setkali již s mnoha chybami. Ve své práci se dlouhodobě snaží podporovat kvalitu dřevostaveb i rozšiřovat znalosti stavitelů, montážníků, projektantů i investorů. Technik Dřevařského ústavu se ve své přednášce podělí o zkušenosti a doporučení pro investory.

Více o 34. mezinárodním veletrhu For Arch najdete na stránkách pořadatele zde.

Volná vstupenka ke stažení zde.

IDNES.cz: Rozhovor s technikem o kontrole rozhleden

Redaktorka Idnes.cz vedla rozhovor s naším technikem, Lubošem Drahňovským, ohledně rizik a možností kontrol dřevěných rozhleden. Rozhovor je reakcí na nešťastnou událost na vyhlídkové věži u Markvartic na Děčínsku, kdy se při propadnutí podlahy zranily děti.

Článek s názvem „Dřevěná rozhledna může vypadat v pořádku, i když uvnitř hnije, varuje technik“ ( 9. 8. 2023) si můžete přečíst na portálu Idnes.cz.

Riziko dřevěných rozhleden se vždy skrývá uvnitř

Riziko dřevěných rozhleden se vždy skrývá uvnitř. Pouze vizuální kontrolou se nedá kvalita a skutečný stav dřevěných konstrukcí správně posoudit. Nešťastná událost na vyhlídkové věži v Markvarticích na Děčínsku potvrdila, že pohledová kontrola bez odborné analýzy stavu dřeva nestačí.

I když správci majetku dělají vizuální kontrolu dřevěných konstrukcí, jako jsou rozhledny, mosty nebo lávky, nemohou tak posoudit skutečný stav objektu. Dřevěné konstrukce ve venkovním prostoru, na které má přístup veřejnost, potřebují i měření vlhkosti uvnitř dřevěných prvků, odběry vzorků spojené s mykologickou analýzou v akreditované laboratoři, pravidelnou kontrolu konstrukční ochrany spojů, zhodnocení slabých míst stavby, odborný návrh sanačních nebo ochranných opatření. Nutné jsou k tomu znalosti odborníka, který posoudí vlastnosti použitého dřeva, způsob jeho spojení s dalšími materiály, usazení na místo, působení povětrnostních podmínek a mnoho dalšího.

„Starostové a správci majetku jsou v nevýhodě, když musí převzít zodpovědnost za stav dřevěných objektů pro veřejnost, i když není nastavena a neprobíhá odborná preventivní kontrola během jejich provozu“, uvedl Ing. Luboš Drahňovský, technik Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s. p. (Dřevařský ústav), a doplňuje: „Dřevěným konstrukcím trvale vystaveným vlivům povětrnosti nestačí pouze vizuální kontrola.“

Ing. Jitka Beránková, Ph.D., ředitelka Dřevařského ústavu říká: „Zhodnocení toho, jak moc je konstrukce ohrožena houbou, případně jinými biotickými škůdci, může posoudit pouze odborník na základě analýz v laboratoři. Když jsme nedávno kontrolovali dvě rozhledny ve Středočeském kraji, nebo dřevěnou konstrukci na hradě Košumberk, zanalyzovali jsme stav na základě odborných podkladů a měření, teprve pak jsme doporučovali nápravná nebo sanační opatření pro zajištění a údržbu objektu.“

Dřevo je dobrý stavební materiál, naši předkové nám to již potvrdili. Nicméně je nutné k němu přistupovat s respektem k jeho vlastnostem a přírodním zákonům. Stejně jako my, lidé, stárne. Potřebuje tedy správné použití ve stavbě a následnou péči. Když ji dřevo dostane, vydrží po staletí.

Pro odborné dotazy ke stavu dřevěných objektů:
Ing. Luboš Drahňovský, auditor a technik Dřevařského ústavu
E-mail: drahnovsky(@)vvud.cz

Způsob kontroly dřevěných objektů ve veřejném prostoru najdete zde.

Kontrola rozhledny z plošiny

Kontrola dřevěných konstrukcí v exteriéru se netýká jen rozhleden, ale i lávek i mostů.

Dřevěné konstrukce se nově budují, nebo rekonstruují i u historických památek (např. u hradu Košumberk).