Sekce dřevozpracujícího průmyslu a MZE

Členové Sekce dřevozpracujícího průmyslu Hospodářské komory České republiky se na svém zasedání setkali s ministrem zemědělství Markem Výborným. Paní ředitelka Beránková je členkou sekce a bude se aktivně podílet na směřování tak, aby se dřevo ve stavebnictví mnohem více používalo.

Na jednání se mluvilo hlavně o tom, jak podpořit zajištění dostatku kulatiny pro regionální firmy na úkor vývozu bez přidané hodnoty. Dále se diskuze vedla o způsobech rozvoje dřevostaveb a jejich podpoře.

V Hospodářské komoře se zformovala nová skupina podnikatelů, která chce zlepšit hospodaření s českým dřevem a zvýšit jeho přidanou hodnotu zpracováním v tuzemsku.

Více informací o principech fungování nové sekce zde.

Web Hospodářské komory ČR najdete zde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář