Autorizace pro spřažené dřevobetonové konstrukce

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal rozhodnutí o rozšíření autorizace Dřevařského ústavu o skupinu výrobků 3/8 Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce. Auditoři Dřevařského ústavu budou provádět posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se definují technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Pozvánka na konferenci Dřevostavby v praxi

Zveme vás na tradiční konferenci Dřevostavby v praxi, která je určená pro odbornou veřejnost a zájemce o výstavbu dřevostaveb. Pro letošní ročník jsou připravené dva termíny a to 8. 9. 2022 v hotelu Primavera v Plzni a 15. 9. v hotelu Santon v Brně. Odborný program proběhne od 13 hodin do 18 hodin, pak bude následovat společenská část.
V programu jsou zařazeny workshopy, příklady z praxe, odborné přednášky a technická podpora odborníků.

Záštitu nad konferencí poskytl také Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Podrobnosti a registraci najdete na webu pořadatele: www.drevostavbyvpraxi.cz

Cesta k dokonalé dřevostavbě na veletrhu For Arch 2022

Technici Dřevařského ústavu budou opět přednášet o možnostech, certifikaci a způsobu výstavby dřevostaveb na 33. mezinárodním stavebním veletrhu For Arch, který se koná v termínu 20.-24. 9. 2022.

V úterý 20. 9. od 13.00 hodin bude Ing. Jiří Brich přednášet na téma „Jak kontrolovat kvalitu výstavby dřevostaveb?“ Výstavba je proces, který může být nastaven jako systém s operativními odchylkami, jako sada pravidel pro klíčové oblasti nebo jako soubor kroků s vysokou mírou improvizace. Jak lze kontrolovat proces výstavby a na co se zaměřit?

Pohled na „Cestu k dokonalé dřevostavbě“ představí ve středu 21. 9. od 14.00 vedoucí oddělení dřevostaveb, Ing. Václav Motejzík. Technici Dřevařského ústavu navštíví ročně kolem 300 dřevostaveb. Při diagnostice objektů i při hledání „záhadných“ příčin vad a poruch staveb se setkali již s mnoha chybami. Ve své práci se dlouhodobě snaží podporovat kvalitu dřevostaveb i rozšiřovat znalosti stavitelů, montážníků, projektantů i investorů.

Obě přednášky proběhnou ve Vstupní hale II, Konferenční centrum, sál 2.

Volné vstupenky ke stažení zde.

Více informací na webu pořadatele https://forarch.cz/