Autorizace pro spřažené dřevobetonové konstrukce

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal rozhodnutí o rozšíření autorizace Dřevařského ústavu o skupinu výrobků 3/8 Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce. Auditoři Dřevařského ústavu budou provádět posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se definují technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář