Rozloučení s panem Josefem Mikšátkem

V pátek 14. června 2019 jsme se se smutkem v srdci museli navždy rozloučit se vzácným člověkem a kolegou, panem Ing. Josefem Mikšátkem, CSc.

Pan Mikšátko byl tím, na koho jsme se všichni, často a s důvěrou obraceli, když naše síly na nějaký problém nestačily. A vždy se nám dostalo nejen přesné odpovědi, ale také přátelského úsměvu. V našem ústavu pracoval od roku 1956, stal se jeho duší a bez nadsázky i jeho mozkem.

V pozici vedoucího laboratoří se stal velmi respektovanou osobností, nejen v rámci ústavu, ale v celém Československu a v zahraničí. V té době také začala jeho úspěšná a pro nás všechny důležitá činnost tvorby technických norem, československých i norem mezinárodních – ISO a RVHP. V dobách, kdy v našich zemích působilo jen v dřevařských výzkumných ústavech a na fakultách na tisíc odborníků, patřil Josef Mikšátko ke špičce oboru. Vždy rád pomohl, poradil. Nenásilnou formou své mladší kolegy vedl, rozvíjel jejich zvídavost směrem k poznání a pochopení podstaty věci. Pro mnohé kolegy byl více přítelem, než spolupracovníkem. A ani po svém odchodu do důchodu nepřestal aktivně pracovat a pomáhat nám.

Rádi bychom, aby se nezapomnělo na pracovitého, ušlechtilého a moudrého člověka, za nímž zůstala pro nás nejen celá knihovna výzkumných zpráv, technických norem, posudků a nových poznatků, ale především hřejivá vlídnost, laskavost a úsměv.

Děkujeme.

Pracovníci Dřevařského ústavu