Každý 7. rodinný dům v ČR je dřevostavba

Statistiky ČSÚ a ADMD v oblasti výstavby domů za rok 2019 uvádějí, že bylo postaveno 18 390 rodinných domů. Z tohoto počtu bylo postaveno 2 749 dřevostaveb. Jedná se o přibližně 15% podíl z celkové výstavby rodinných domů, což znamená, že každý 7. dům byl konstruován jako dřevostavba.

Technici Dřevařského ústavu certifikují stavitele dřevostaveb dle zákona a také dohlíží na kvalitu výstavby domů členů Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Individuální kontrola výstavby konkrétního domu je také prováděna formou služby Certifikát Kvalitní stavba.

Další podrobnosti ke statistikám najdete v článku zde.

Nezávislá kontrola výstavby Vaší dřevostavby?

Technici Dřevařského ústavu, nezávislé certifikační instituce, kontrolují každý rok několik stovek dřevostaveb na českém trhu. Pro individuální způsob kontroly kritických míst domu vznikla služba, která umožní včas zachytit nedostatky a předejít komplikacím v pozdější době.

Jak se staví dřevostavba pod dohledem a co to znamená? To se dozvíte na této stránce.

Rozloučení s panem Josefem Mikšátkem

V pátek 14. června 2019 jsme se se smutkem v srdci museli navždy rozloučit se vzácným člověkem a kolegou, panem Ing. Josefem Mikšátkem, CSc.

Pan Mikšátko byl tím, na koho jsme se všichni, často a s důvěrou obraceli, když naše síly na nějaký problém nestačily. A vždy se nám dostalo nejen přesné odpovědi, ale také přátelského úsměvu. V našem ústavu pracoval od roku 1956, stal se jeho duší a bez nadsázky i jeho mozkem.

V pozici vedoucího laboratoří se stal velmi respektovanou osobností, nejen v rámci ústavu, ale v celém Československu a v zahraničí. V té době také začala jeho úspěšná a pro nás všechny důležitá činnost tvorby technických norem, československých i norem mezinárodních – ISO a RVHP. V dobách, kdy v našich zemích působilo jen v dřevařských výzkumných ústavech a na fakultách na tisíc odborníků, patřil Josef Mikšátko ke špičce oboru. Vždy rád pomohl, poradil. Nenásilnou formou své mladší kolegy vedl, rozvíjel jejich zvídavost směrem k poznání a pochopení podstaty věci. Pro mnohé kolegy byl více přítelem, než spolupracovníkem. A ani po svém odchodu do důchodu nepřestal aktivně pracovat a pomáhat nám.

Rádi bychom, aby se nezapomnělo na pracovitého, ušlechtilého a moudrého člověka, za nímž zůstala pro nás nejen celá knihovna výzkumných zpráv, technických norem, posudků a nových poznatků, ale především hřejivá vlídnost, laskavost a úsměv.

Děkujeme.

Pracovníci Dřevařského ústavu