Recertifikace při změně skladby konstrukce

Záměna deskových materiálů v dřevostavbách vyžaduje recertifikaci

Vzhledem k navýšení cen stavebního materiálu, včetně např. OSB desek, přistoupila řada stavitelů k záměně materiálů. Změnu skladby konstrukcí v prefabrikovaných dílcích pro montáž dřevostaveb je však nutné znovu posoudit. Původní certifikát je při materiálové záměně neplatný.

Kontakt: V. Motejzík, motejzik (@) vvud.cz

Nově certifikace podle ETA pro EU trh

Dřevařský ústav nově získal oprávnění pro provádění evropské certifikace podle ETA pro posuzování stavebních výrobků v dřevozpracujícím průmyslu s prodejem na trzích Evropské unie.
Přímá spolupráce s Dřevařským ústavem tedy výrobcům umožňuje vypracovat prohlášení o vlastnostech a získat značku CE na svoje produkty. Auditoři mohou posuzovat a také vykonávat pravidelný dohled nad systémem řízení výroby v systému 1, 2+ dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.
Kontakt: A. Novotný, novotny (@) vvud.cz