Nově certifikace podle ETA pro EU trh

Dřevařský ústav nově získal oprávnění pro provádění evropské certifikace podle ETA pro posuzování stavebních výrobků v dřevozpracujícím průmyslu s prodejem na trzích Evropské unie.
Přímá spolupráce s Dřevařským ústavem tedy výrobcům umožňuje vypracovat prohlášení o vlastnostech a získat značku CE na svoje produkty. Auditoři mohou posuzovat a také vykonávat pravidelný dohled nad systémem řízení výroby v systému 1, 2+ dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.
Kontakt: A. Novotný, novotny (@) vvud.cz

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář