Partnerství s SMS ČR – soutěž OBEC 2030

OBEC 2030 je edukační a konzultační platforma Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) pro podporu udržitelné energetiky na českých, moravských a slezských obcích. Mottem soutěže, kterou SMS pořádá, je „Na cestě k energeticky udržitelnému venkovu“.

Dřevařský ústav se stal partnerem soutěže OBEC 2030. Jedné z oceněných obcí věnuje službu Komplexní analýzy stavu dřevěných prvků libovolné stavby, u níž stanoví míru a způsob poškození konstrukce s doporučením k nápravě. Hodnota ceny je 35 000 Kč.

Služba je primárně zaměřena na dřevěné konstrukce v exteriéru ve správě obce, například rozhledna, most, lávka, herní prvky, městský mobiliář, historické dřevěné konstrukce.

Cenu předá paní ředitelka Beránková na Celostátní konferenci SMS ČR ve Zlíně dne 23. 11. 2023.

Finalisté soutěže, vítězové předchozích ročníků a více o soutěži OBEC 2030.

Wood Camp Live: Chcete výš? Potřebujete pevné základy.

Sdružení ADMD pořádá další ročník konference WOOD CAMP LIVE ve dnech 15.–16.11.2023 v OREA Congress Hotel Brno. Druhý ročník konference bude zdrojem nových faktů a zkušeností s velkými dřevostavbami ve střední a západní Evropě. Budoucnosti podnikání nastaví zrcadlo renomovaní architekti ze Švýcarska a Velké Británie.

Jitka Beránková, ředitelka Dřevařského ústavu, bude dne 16.11. od 10.40 hod. přednášet z pohledu nezávislé certifikační instituce na téma technické podpory a rozvoje oboru. Kudy vede cesta k vyšším dřevostavbám? Jednoznačně přes pevné základy, cestou zjednodušení procesů, využití podkladů a technické podpory profesionálů i z Dřevařského ústavu.

Jaké možnosti technické podpory mají stavitelé pro své inovace, ověření vlastností prototypů, vývoj nových skladeb, zlepšení kvality výstavby? Uvede možnosti snížení nákladů v těchto oblastech a příklady výstupů. Poukáže na nejčastější potíže projektantů a možnosti řešení.

Registrace na akci na www.woodcamp.cz.

Program zde.

Pozvánka: Dřevostavby ve veřejném sektoru

Paní ředitelka Beránková bude přednášet na konferenci Dřevostavby ve veřejném prostoru, kterou organizuje ADMD s podporou MPO, SFŽP a dalšími partnery.

Přijďte se dozvědět více o moderních stavbách a naplánujte ve vaší obci novou výstavbu či rekonstrukci školy, školky, sportovní haly, domu pro seniory, bytového domu nebo třeba hasičárny! Na konferenci zjistíte, jak stavět inovativně, ekonomicky, udržitelně a které finanční zdroje využít.

Kdy: Úterý 24. 10. 2023

Kde: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno-střed

Registrace zde.

Podrobnosti a program v pozvánce: