Partnerství s SMS ČR – soutěž OBEC 2030

OBEC 2030 je edukační a konzultační platforma Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) pro podporu udržitelné energetiky na českých, moravských a slezských obcích. Mottem soutěže, kterou SMS pořádá, je „Na cestě k energeticky udržitelnému venkovu“.

Dřevařský ústav se stal partnerem soutěže OBEC 2030. Jedné z oceněných obcí věnuje službu Komplexní analýzy stavu dřevěných prvků libovolné stavby, u níž stanoví míru a způsob poškození konstrukce s doporučením k nápravě. Hodnota ceny je 35 000 Kč.

Služba je primárně zaměřena na dřevěné konstrukce v exteriéru ve správě obce, například rozhledna, most, lávka, herní prvky, městský mobiliář, historické dřevěné konstrukce.

Cenu předá paní ředitelka Beránková na Celostátní konferenci SMS ČR ve Zlíně dne 23. 11. 2023.

Finalisté soutěže, vítězové předchozích ročníků a více o soutěži OBEC 2030.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář