Budoucnost zpracování dřeva je SZDP. Přidejte se!

SZDP (Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu) na základě dlouholetého vývoje oboru zpracování dřeva v ČR realizuje kroky vedoucí ke stabilizaci firem a růstu tuzemské spotřeby dřeva s omezováním, až konečným zastavením jeho exportu. Výsledkem vývoje oboru je jedna z nejnižších vytvořených hodnot na 1 m3 vytěženého dříví. Navíc současná prohlubující se krize, inflace a klesající poptávka ohrožují budoucí existenci firem.

ČR je již 10 let největším exportérem dříví v Evropě

Česká republika je už 10 let největším exportérem surového dříví v Evropě. V přepočtu na objem vytěženého dříví patří mezi největší světové exportéry při nepoměrně nižších těžbách. Toto dříví nepřináší žádnou přidanou hodnotu.

Společensky je to extrém, který v moderní společnosti nemá co dělat.

Český trh trpí, ovšem export je vysoký

V současnosti, po vytěžení kůrovcového dříví, dojde ke snížení dodávek na tuzemský trh, ale export zůstane nadále vysoký. To je způsobeno zejména tím, že v Rakousku mají o 30 % více zpracovatelských kapacit, než mají vlastního dříví.

Rakousko se totiž jako stát, a hlavně jako konkurent ve výrobě řeziva a dalších výrobků, snaží maximálně využívat všech dostupných nástrojů na snižování celkových nákladů a zvyšování hodnoty. Včetně toho, že v ČR působí několik velkých rakouských firem ve zpracování dřeva, zatímco v Rakousku není z ČR žádná podobná investice.

Žádná samostatná česká firma nemá možnosti tomuto konkurenčnímu tlaku čelit osamoceně. Existují však metody a nástroje umožňující dostat české dřevozpracující firmy na stejnou úroveň konkurenceschopnosti jako v Německu či Rakousku.

Ovlivněte i vy další vývoj oboru!

Pokud jste majitel firmy a chcete mít pod kontrolou další vývoj, vstupte do SZDP a dostanete možnost účastnit projektů na podporu následujících cílů:

  • Garanční systém eliminace rizik v nákupu dříví
  • Oborové politiky založené na zvyšování přidané hodnoty a regionálně bilančním přístupu
  • Oborový informační portál – servis zákazníkům firem SZDP
  • Aktivní spolupráce s vlastníky lesů – společný program rozvoje

Čelíme stejným hrozbám

Všechny firmy ve zpracování dřeva čelí stejným hrozbám. Provozní problémy zvládají firmy zcela samostatně a složitý vývoj v ČR od roku 1989 ukázal, že majitelé firem jsou lidé na svém místě.

Obor však jako celek nemá žádné nástroje, jak zajistit další rozvoj. Místo toho se zde prosazují státní politiky, které nejsou ve prospěch tuzemských zpracovatelů. Je nutné rychle vytvořit podmínky pro eliminaci dalšího pokračování státních politik, které ohrožují rozvoj dřevozpracujícího průmyslu.

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu je jedna z nejstarších oborových organizací zastupující zájmy firem nad lesem a dřevem. Už v roce 2011 SZDP přinesl návrh na změnu politiky hospodaření v lesích a aktivně prosazoval v následujících letech omezování exportu surového dříví na jednáních pracovních skupin MZe, MPO a na půdě Rady pro hospodářskou a sociální dohodu ČR (Tripartita) se začleněním těchto návrhů do strategických transformačních záměrů vlády.

Díky aktivitě SZDP si politici začali uvědomovat nesmyslnost exportu surového dříví.

Nyní je na řadě přimět je k podpoře rozvoje zpracování dřeva v ČR ve prospěch firem a lidí v ČR. Přidejte se k těmto aktivitám!

Více na https://szdp.cz/

Dřevo jako stavební materiál v Poslanecké sněmovně

Pro nastartování debaty o budoucnosti dřeva jako stavebního materiálu a revizi českých stavebních požárně-bezpečnostních předpisů byl z iniciativy Výboru pro životní prostředí uspořádán dne 10. 1. 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky odborný seminář s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, se zástupci akademické sféry, bankovního sektoru, developerů, České agentury pro standardizaci nebo finského velvyslanectví.

Odborný seminář proběhl pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Jany Krutákové a poslanců Tomáše Dubského, Josefa Fleka a Lukáše Vlčka.

Většina v současnosti užívaných stavebních materiálů je vyráběna z neobnovitelných zdrojů a jejich výroba je energeticky vysoce náročná, dřevo roste a spotřebovává oxid uhličitý, čímž přispívá ke zpomalování nárůstu jeho obsahu v ovzduší. Dřevo z dobře obhospodařovaných lesů patří k obnovitelným surovinám a jeho používání je šetrné k životnímu prostředí. Problémem jsou mimo jiné požárně-bezpečnostní předpisy, které jsou u nás daleko přísnější, než je tomu ve zmíněných zemích.

Na akci byli pozváni i zástupci Dřevařského ústavu. Paní ředitelka Beránková se aktivně vyjadřovala k některým bodům v diskuzi.

Více o akci, prezentace i audiozáznam najdete zde na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Veletrh For Wood – volná vstupenka

Dřevařský ústav budou na veletrhu FOR WOOD 2023 zastupovat naši odborníci v rámci doprovodného programu. 15. veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů se bude konat ve dnech 9.-11. února v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech. Proběhne současně s veletrhy FOR PASIV, FOR THERM a STŘECHY PRAHA.

Ve čtvrtek a v pátek se naši technici podělí o své zkušenosti z provedených dohledů, kontrol a diagnostických měření dřevostaveb. Posluchači získají cenné rady a také individuální doporučení k výstavbě nebo rekonstrukci.

Termíny:

Čtvrtek 9.2.2023, 14:30-15h.

Ing. Václav Motejzík, vedoucí oddělení dřevostaveb Dřevařského ústavu
„Jak (ne)utopit moderní dřevostavbu“
Na co a kdy je třeba myslet při projektování a realizaci osazení dřevostavby do terénu? Pojďme se podívat na nebezpečí utopení i vytopení dřevostaveb na základě znaleckých posudků Dřevařského ústavu. A hlavně, pojďme se poučit z chyb jiných!

Pátek 10.2.2023, 10:30-11:30h.

Ing. Jiří Brich, technik Dřevařského ústavu
„Co je třeba si pohlídat při kontrole výstavby dřevostavby?“
Výstavba je proces, který může být nastaven jako systém s operativními odchylkami, jako sada pravidel pro klíčové oblasti nebo jako soubor kroků s vysokou mírou improvizace. Jak lze kontrolovat proces výstavby a na co se zaměřit?

Volnou vstupenku nabízíme ke stažení zde.

Více na webu pořadatele: https://for-wood.cz

Kontrola rozhleden, mostů a lávek

Každá stavba potřebuje pravidelnou údržbu a také kontrolu. Rozhledny, mosty a lávky slouží veřejnosti, takže pravidelné hodnocení jejich stavu by mělo být základem kvalitní správy. Nová služba Dřevařského ústavu vám pomůže identifikovat kritická místa a posoudit rizika, i ta, která nejsou na první pohled vidět.

Odborníci z Dřevařského ústavu zpracují technickou zprávu s fotodokumentací zjištěných slabých míst ovlivňujících životnost stavby. Případně odeberou vzorky a v akreditované laboratoři bude zpracován mykologický rozbor. Technici také navrhnou úpravy k prodloužení životnosti staveb – sanace, případně technické úpravy konstrukce a spojů.

Více informací: https://www.vvud.cz/kontrola-rozhleden-mostu-a-lavek/