Kontrola rozhleden, mostů a lávek

Každá stavba potřebuje pravidelnou údržbu a také kontrolu. Rozhledny, mosty a lávky slouží veřejnosti, takže pravidelné hodnocení jejich stavu by mělo být základem kvalitní správy. Nová služba Dřevařského ústavu vám pomůže identifikovat kritická místa a posoudit rizika, i ta, která nejsou na první pohled vidět.

Odborníci z Dřevařského ústavu zpracují technickou zprávu s fotodokumentací zjištěných slabých míst ovlivňujících životnost stavby. Případně odeberou vzorky a v akreditované laboratoři bude zpracován mykologický rozbor. Technici také navrhnou úpravy k prodloužení životnosti staveb – sanace, případně technické úpravy konstrukce a spojů.

Více informací: https://www.vvud.cz/kontrola-rozhleden-mostu-a-lavek/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář