Dřevo jako stavební materiál v Poslanecké sněmovně

Pro nastartování debaty o budoucnosti dřeva jako stavebního materiálu a revizi českých stavebních požárně-bezpečnostních předpisů byl z iniciativy Výboru pro životní prostředí uspořádán dne 10. 1. 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky odborný seminář s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, se zástupci akademické sféry, bankovního sektoru, developerů, České agentury pro standardizaci nebo finského velvyslanectví.

Odborný seminář proběhl pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Jany Krutákové a poslanců Tomáše Dubského, Josefa Fleka a Lukáše Vlčka.

Většina v současnosti užívaných stavebních materiálů je vyráběna z neobnovitelných zdrojů a jejich výroba je energeticky vysoce náročná, dřevo roste a spotřebovává oxid uhličitý, čímž přispívá ke zpomalování nárůstu jeho obsahu v ovzduší. Dřevo z dobře obhospodařovaných lesů patří k obnovitelným surovinám a jeho používání je šetrné k životnímu prostředí. Problémem jsou mimo jiné požárně-bezpečnostní předpisy, které jsou u nás daleko přísnější, než je tomu ve zmíněných zemích.

Na akci byli pozváni i zástupci Dřevařského ústavu. Paní ředitelka Beránková se aktivně vyjadřovala k některým bodům v diskuzi.

Více o akci, prezentace i audiozáznam najdete zde na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář