Od 1.1. 2025 bude nová povinnost: Česká značka shody CCZ

Výrobce (dovozce) bude muset od 1.1. 2025 označovat stavební výrobky, pro které zpracoval prohlášení o shodě, českou značkou shody CCZ. V prohlášení o shodě bude muset nově uvádět konkrétní informace o technických vlastnostech výrobku. Pokud stavební výrobky musí být označeny CE, neplatí pro ně povinnost značky CCZ.

Potřebujete posouzení vlastností vašeho výrobku? Kontaktujte M. Michálková (michalkova(@)vvud.cz), M. Snopová (snopova(@)vvud.cz).

Novela NV č. 163/2002 Sb.

Dne 1. ledna 2025 nabude účinnosti nové Nařízení vlády č. 119/2024 Sb. Tímto nařízením se změní nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády stanovuje další povinnosti hospodářských subjektů, jejichž splnění má za cíl napomoci správnému navržení a provedení staveb v České republice.

Nové povinnosti

Výrobce nebo dovozce, který chce uvést na trh v České republice stavební výrobky stanovené přílohou č. 2 NV č. 163/2002 Sb. musí, kromě již existujících povinností, nově:

  • uvést v prohlášení o shodě informace o všech technických vlastnostech výrobku, které mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 nařízení. Vlastnosti se uvádí v rozsahu počáteční zkoušky typu a vyjadřují se třídou, úrovní, mezní hodnotou nebo popisem.
  • na základě posouzení shody připojit k výrobku, s výjimkou kusového, případně k jeho obalu nebo průvodní technické dokumentaci viditelně, čitelně a nesmazatelně českou značku shody.

Grafická podoba české značky shody pro stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.

 Výška označení je minimálně 1 cm.

Platnost existujících dokumentů

Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody před 1.1.2025 je možné použít jako doklady pro účely posouzení shody podle nového nařízení.

Prohlášení o shodě, u kterého byl postup posuzování shody proveden podle § 5 až 6, 8 nebo 9 před 1.1.2025 zůstává v platnosti nejdéle 3 roky, tj. do 31.12.2027. Prohlášení o shodě, u kterého byl postup posuzování shody proveden podle § 7 zůstává v platnosti po dobu v něm uvedenou.

Nové povinnosti se nevztahují na stavební výrobky spadající do harmonizované sféry, tj. na ty, pro které platí evropské nařízení 305/2012/EU (nařízení CPR) a musí být označeny CE. K výrobkům s označením CE nesmí být připojeno označení CCZ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář