Pozvánka na seminář Ochrana dřeva 12. 4. 2023

Dne 12. 4. 2023 pořádá Dřevařský ústav jednodenní odborný seminář na téma Ochrana dřeva. Seminář je určen právnickým i fyzickým osobám provádějícím průzkumy stavu dřevěných konstrukcí, jejich ochranu proti biotickým škůdcům, firmám provádějícím sanace napadeného dřeva apod.

Místo konání:
VVÚD Praha, s.p., Materiálová a výrobková zkušebna, Borská 471, 262 72 Březnice

Časový rozvrh:
9:00-9:30 registrace účastníků
9:30 začátek semináře
16:00 předpokládaný závěr semináře
S podrobným časovým rozvrhem budou účastníci seznámeni na začátku semináře.

Program:
Biotičtí škůdci dřeva, houby, plísně, hmyz
Konstrukční ochrana dřeva a sanace napadených prvků
Zásady chemické ochrany dřeva proti škůdcům
Technologické postupy ochrany dřeva
Přehled a charakteristika chemických prostředků na ochranu dřeva

Na závěr semináře bude účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování semináře.

Podmínkou účasti je registrace a úhrada účastnického poplatku.

Podrobnosti a přihláška v dokumentu:

Kontaktní údaje: podlenova(@)vvud.cz, tel. 318 684 165, 318 682 401

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář