Certifikát UKCA pro export do Velké Británie

Dřevařský ústav uzavřel smlouvu o spolupráci s CATG – britským schváleným certifikačním subjektem pro oblast dřeva, dřevěných konstrukcí a materiálů na bázi dřeva.  Výrobce, který chce prodávat své výrobky na trhu Spojeného království s označením UKCA tedy může kontaktovat přímo Dřevařský ústav.

Stejně tak bude Dřevařský ústav pro britské výrobce poskytovat certifikaci pro označení CE. Nebude tak docházet ke zdvojenému posuzování a zbytečné finanční i časové zátěži pro výrobce.

Označení UKCA

V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ke dni 1. ledna 2021 byly stanoveny nové požadavky na označování stavebních výrobků určených pro uvedení na trh ve Spojeném království včetně Severního Irska, https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking .

Podle těchto požadavků jsou výrobci povinni pro vypracovat prohlášení o shodě a použít označení UKCA na všechny své stavební výrobky, na které se vztahuje „určená norma“ nebo které odpovídají „technickému posouzení Spojeného království“ (UKTA), které pro ně bylo vydáno.

Označení UKCA je klíčovým ukazatelem shody výrobku s právními předpisy a jeho umístěním na výrobek výrobce deklaruje shodu se všemi zákonnými požadavky pro získání označení UKCA.

 „Určené normy“ jsou zveřejňovány na webu Britského standardizačního institutu BSI. Zatím odpovídají harmonizovaným normám k Nařízení (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Toto se ale může změnit.

Pro stavební výrobky je nyní označení UKCA právně závazné a je nezbytné pro prodej určených stavebních výrobků na trhu Spojeného království.

Smlouva o spolupráci pro označení UKCA/CE

Činnosti posuzování shody pro značku UKCA provádějí „schválené subjekty Spojeného království“. Pokud provedl schválený subjekt posouzení a vydal odpovídající certifikát, musí výrobce (nebo jeho zplnomocněný zástupce) připojit značku UKCA.

VVÚD, Praha, s.p., který je oznámeným subjektem pro oblast dřeva a materiálů na bázi dřeva uzavřel smlouvu o spolupráci s CATG – britským schváleným certifikačním subjektem pro oblast dřeva, dřevěných konstrukcí a materiálů na bázi dřeva.

Na základě vzájemné smlouvy bude CATG poskytovat certifikaci UKCA na základě přezkoumání certifikačních dokumentů (osvědčení, zpráva o dohledu, protokolů o zkoušce) vydaných VVÚD, Praha, s.p., tak aby nedocházelo ke zdvojenému posuzování a zbytečné finanční i časové zátěži pro výrobce. Stejně tak bude VVÚD pro britské výrobce poskytovat certifikaci pro označení CE.

Přechodné období

Spojené království na konci roku 2022 prodloužilo přechodné období, kdy je možné nadále označovat stávající výrobky CE na základě příslušné harmonizované normy podle Nařízení (EU) č. 305/2011, a to do 30. června 2025.

Výrobce, který chce prodávat své výrobky na trhu Spojeného království s označením UKCA tedy může kontaktovat přímo VVÚD na adrese info(@)vvud.cz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář