Ohlédnutí za největší konferencí Dřevostavby

Na začátku dubna proběhla největší odborná konference o dřevostavbách, kterou již 24 let pořádá areál VOŠ a SPŠ Volyně ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice a dalšími partnery. Akce byla naplněna na maximální kapacitu, jak přednáškami, tak účastníky i vystavujícími partnery.

Dřevařský ústav byl odborným partnerem, ale také součástí konferenčního programu. Ředitelka Dřevařského ústavu, paní Ing. Jitka Beránková, Ph. D. přednesla příspěvek na téma „Dřevostavby – legislativa a zdravý rozum“.

Ve sborníku konference je rozpracováno jedno z témat přednášky, konkrétně „Analýza potenciálních úspor energií, nákladů životního cyklu budov a environmentálních dopadů při využívání dřeva ve stavebnictví“. Sborník je možné si vyžádat u pořadatele akce, VOŠ a SPŠ Volyně.

Celý průběh akce byl dokumentován na facebooku školy.

Krátký fotopohled na akci přikládáme.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář