Pozvánka na dotační a konzultační seminář MPO

Dne 2. května od 9 do 14 hodin pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR regionální seminář v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Paní ředitelka Beránková z Dřevařského ústavu bude přednášet v rámci ekonomicko-technického workshopu na téma „Využívání dřeva ve stavebnictví v ČR – možnosti a omezení“.

Seminář a workshop je věnovaný novým podporám z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V rámci cílené kampaně po regionech se MPO snaží stručně seznámit zájemce s aktuálními informacemi a výzvami OP TAK v roce 2023. Přednášející se dotknou i dobíhajícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), kde se blíží datum ukončení administrace projektů.

Nově bude účastníkům poskytnut prostor pro dotazy a konzultace podnikatelských záměrů v rámci networkingu s odborníky na úsporné programy a obnovitelné zdroje energií Ministerstva průmyslu a obchodu a regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace. Následovat bude ekonomicko-technický workshop pořádaný ve spolupráci s Katedrou regionálních studií NF VŠE, který seminář doplní o inspirativní příspěvky odborníků na nízkouhlíkovou ekonomiku a ukládání CO2.

Program:

9:00 – 9:30 Registrace účastníků a morning coffee

9:30 – 9:40 Úvodní slovo vrchního ředitele sekce fondů EU, doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M.

9:40 – 10:40 Úsporné programy a obnovitelné zdroje energie, Ing. Jan Piskáček, ředitel Odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů

10:40 – 10:50 Prostor pro dotazy

10:50 – 11:10 Služby Regionální kanceláře API pro žadatele a příjemce v OP TAK a OP PIK, Ing. Hana Staňková, projektová manažerka pro Jihočeský kraj

11:10 – 12:25 Networking s občerstvením

12:25 – 13:30 Workshop ve spolupráci s Národohospodářskou fakultou VŠE

CO2 jako nástroj ekonomického hodnocení podnikání, Mgr. Šárka Tomanová, Vysoká škola ekonomická, ředitelka DEAL GREEN, s. r. o.

Využívání dřeva ve stavebnictví v ČR – možnosti a omezení, Ing. Jitka Beránková, Ph.D., ředitelka Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského

Geologické ukládání CO2, RNDr. Vladimír Kolejka, Česká geologická služba

Ukládání CO2 do dřeva a dřevostaveb, Nema spol. s. r. o. a její zkušenosti s čerpáním dotací, výkonný ředitel Tomáš Nemrava

13:30 – 14:00 Závěrečné ukončení

Oficiální pozvánka na stránkách MPO.

Registrace u pořadatele zde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář