Legislativa a zdravý rozum – konference Dřevostavby ve Volyni

Ve dnech 4.-5.dubna 2023 se bude opět konat významná konference Dřevostavby, kterou již 24 let pořádá areál VOŠ a SPŠ Volyně ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice a dalšími partnery.

Ředitelka Dřevařského ústavu, paní Ing. Jitka Beránková, Ph. D. přednese příspěvek na téma „Dřevostavby – legislativa a zdravý rozum“.

Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn. Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.

Tematické okruhy:

  • Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
  • Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
  • Vícepodlažní dřevostavby
  • Rekonstrukce dřevěných staveb
  • Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
  • Požární ochrana při realizaci dřevostaveb

Podrobný program a přihlášení najdete na webu pořadatele.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář